Help mee en geef iedere gesneuvelde een verhaal

Jan de Been, Wagenberg 1920

Bombardement op Rotterdam☨ Rotterdam, 15 mei 1940
Roepnaam:Jan
Voornamen:Johannes
Tussenvoegsel:de
Achternaam:Been
Geboren:1920-02-24
Geboorteplaats:Wagenberg
Woonplaats:Wagenberg
Overleden:1940-05-15
Overlijdensplaats:Rotterdam, Zuid-Holland
Begraaf-/gedenkplaats:Rhenen - Militair ereveld Grebbeberg
Graflocatie:15.34
Militair:Militairen 1940-1945
Rang:Soldaat
Strijdmacht/hoofdonderdeel:Koninklijke Landmacht
Onderdeel/regiment:Depotbataljon
Oorzaak van overlijden:Vijandelijk vuur (bombardement)

Wat we niet weten

Dankzij de informatie van heemkundekringen en/of nabestaanden weten we al best veel over de persoonlijke achtergrond van dit slachtoffer. Toch zijn we gebaat bij elke aanvulling. Misschien is uw bijdrage net dat stukje informatie dat we nog nodig hebben om het verhaal volledig te maken. Neem dus gerust contact met ons op als u iets meer weet over deze gesneuvelde.

Vertel het ons

Reacties

Johan van der Made zei op 22 december 2017

JAN DE BEEN
Jan woonde op de grens van Wagenberg met Stuivezand in de Stuive­zandse­straat, de straat tegen­over de toen nog vierkante watertoren vlakbij Made. Ten tijde van zijn geboorte in 1920, stond er op Stuive­zand nog geen kerk en werd daarom gedoopt in de Wagenbergse kerk. Hij werkte als landarbei­der op de boerderij Giel Ligthart op het Eind van Den Hout. Ook Jan moest in militaire dienst. Hoe­wel hij mogelijk­heden zag om uitstel of afstel te krijgen, was hij solidair met zijn kameraden. Op 24 februari 1940, precies op de dag dat hij 20 jaar werd, moest hij opkomen.
Hij was ingedeeld bij de infanterie in de 6e com­pagnie van het 3e Depot Bataljon (afgekort 6-3 Dep.Bat.) en was gelegerd in Bergen op Zoom. Op woensdag 8 mei moesten ze naar Delft.
Nadat vrijdagsmorgens in alle vroegte op het vlakbij gelegen vlieg­veld Ypenburg Duitse troepen geland waren, had de commandant aanvankelijk de bedoeling om de depottroepen daarheen te sturen om de Duitsers aan te vallen. Maar omdat deze troepen nog te weinig geoe­fend hadden en ook niet beschikten over vol­doende automatische wapens, werd van dat plan afgezien. Daarom kregen ze de opdracht om Delft te beschermen tegen een vijande­lijk bin­nendringen. Dat was nodig omdat ook overal rondom Delft parachutisten waren neergeko­men en er veel transport­vlieg­tuigen waren geland op de weilanden ten zuiden van de stad. Vrijwel geheel 3 Dep.Bat, waarvan Jan deel uitmaakte, werd ingezet bij de Technische Hoge­school.
De Duitse troepen vielen Delft aan en raakten in gevecht met de depottroepen. Omdat ze uit de vlakke polder kwamen, waren ze in het nadeel. Voorlopig kon de vijand op een afstand worden gehouden. In de loop van de middag werd een patrouille van 6-3 Dep.Bat. uitge­stuurd; daarvan kwam een sergeant en een soldaat niet terug.

De depottroepen verloren tijdens de gevoerde acties op de eerste oorlogsdag al 11 man, waaronder de kapitein van Jan. Jan zelf behoor­de op die dag tot de 7 gewon­den. Hij was aan zijn been geraakt en werd overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam.
De strijd buiten het ziekenhuis woedde voort en bereikte op dinsdag­mid­dag de 14e mei zijn hoogtepunt in een hels bomardement op Rotter­dam. Het Nederlandse leger capitu­leerde, maar voor Jan de Been was dat te laat. Hij behoorde tot de bijna 1000 slachtof­fers, die toen in die stad zijn omgekomen.
Het is onduidelijk of hij meteen is gestorven of nog heeft geleefd tot de volgende ochtend. Op zijn bidprentje staat 14 mei. Van de gemeen­te Rotterdam is op 2 september 1940 bericht ontvangen over het tijdstip van zijn overlijden: "15 mei voormiddags 10 uur".

Toen het trieste bericht op Stuivezand was aangekomen, ging vader de Been met Giel Ligthart naar Rotterdam voor de identificatie van zijn zoon. Daarna volgde de begrafenis in Rotterdam.

Toch wilden zijn ouders hem liever op de eigen parochiebegraafplaats hebben, zodat ze zijn graf gemakkelijk konden bezoeken. De over­brenging van zijn stoffelijk overschot werd geregeld. Op zijn graf werd een groot gedenkteken geplaatst, dat plechtig werd onthuld met Allerzielen, op zondag 2 november 1941.

Met dank aan:
– De heer mevr. M. Wil­lemse-Snij­ders
– Sectie Krijgsgeschiedenis Konink­lij­ke landmacht, 's-Gravenha­ge. Versla­gen van de verschillende commandanten over de ge­vechts­han­delingen.

AFBEELDINGEN:
Foto van Jan op zijn gedachtenisprentje
Zijn gedachtenisprentje
Zijn uitvaartstoet te Stuivezand
Zijn grafsteen te Stuivezand (begraafplaats is vervallen)
Zijn grafsteen op Militair Ereveld Grebbeberg

IS GEPUBLICEERD:
Johan van der Made & Drs. Jan Broeders, MOBILISATIE 1939-’40 EN BEVRIJDING 1944-’45 Heemkundekring De Vlasselt 70 (1994)

Profile picture for user Frank van Doorn
BHIC Frank van Doorn zei op 2 januari 2018

Dag Johan, hartelijk dank voor de uitgebreide informatie over Jan de Been.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

*Deze velden zijn niet verplicht en worden ook niet zichtbaar op deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw e-mailadres en telefoonnummer.

A Reactie toevoegen

Afbeeldingen opsturen

U ontvangt van ons een bericht zodra de afbeeldingen worden geplaatst.

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
Afbeelding (verplicht veld)
Maximaal 5 bestanden.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.

*Deze velden zijn niet verplicht en worden ook niet zichtbaar op deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw e-mailadres en telefoonnummer.

sluiten