Joannes Vereijken

1925 - 1946

Joannes wordt geboren op 23 december 1925 in Tilburg, waar hij tijdens de oorlogsjaren werkt als aanknoper in een textielfabriek. Kort na de Tweede Wereldoorlog meldt hij zich in 1945 als oorlogsvrijwilliger voor militaire dienst in Ermelo, waar hij wordt ingedeeld bij het 1-8 Regiment Infanterie, een bataljon dat is voortgekomen uit de Binnenlandse Strijdkrachten op de Veluwe en in de Achterhoek.

Twee dagen na de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 roepen Soekarno en Mohammed Hatta de onafhankelijkheid van Indonesië uit. Als kort daarop de Britten en de Nederlanders aanstalten lijken te maken om het oude koloniale gezag te herstellen, breekt de periode aan van de Bersiap (‘wees paraat’), waarin met name buitenlanders en tot vijand verklaarde Europese en Indische Nederlanders slachtoffer worden van geweld en vervolging. Voor Joannes en zijn bataljon betekent het dat ze niet, zoals aanvankelijk bedoeld, voor Duitsland worden gezonden voor bewakingstaken, maar dat ze via Engeland afreizen naar de Oost om daar de rust en het Nederlandse gezag te herstellen.

Midden oktober komt Joannes aan in het Engelse Aldershot, waar de Nederlanders militaire uitrusting in ontvangst nemen. Zo kort na het einde van de Duitse bezetting is de nog in opbouw zijnde Nederlandse strijdmacht nog sterk afhankelijk van Britse legerdumps. Eind oktober vertrekt Joannes met de Nieuw Amsterdam naar Nederlands-Indië.

De Britse admiraal Lord Mountbatten, opperbevelhebber van het South East Asia Command (SEAC), heeft echter met ingang van 2 november een landingsverbod uitgevaardigd voor Nederlandse militairen op Java en Sumatra. De maatregel moet voorkomen dat het geweld in Indië escaleert tot een grootschalige oorlog, waarin de Britten in de archipel betrokken zouden raken. Het verbod leidt tot heftige verontwaardiging bij de Nederlandse militairen die moeten uitwijken naar Malakka, waar ze maandenlang de tijd doden met aanvullende training. Joannes gaat op 20 november aan land in Koeala Ketjil. Pas op 8 maart 1946, na de opheffing van het verbod, kan hij bij Batavia aan land gaan. Vier dagen later wordt Joannes gelegerd in Meester Cornelis en neemt vandaaruit deel aan patrouilles in de omgeving.

Joannes is amper een week in Indië, als hij op 15 maart 1946 tijdens gevechten met de opstandelingen sneuvelt in Klender, even ten oosten van Batavia. Hij is 20 jaar geworden en vindt zijn laatste rustplaats op het Nederlands ereveld Menteng Pulo in Jakarta.

Meer
Meer

Steek een kaarsje op

Meer

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

*Deze velden zijn niet verplicht en worden ook niet zichtbaar op deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw e-mailadres en telefoonnummer.