Colofon

Het BHIC wil graag de geschiedenis van Noord-Brabant op een prettige wijze onder de aandacht brengen. Dat doen we met verhalen en speciale thema's. Eén van de thema's is de Eregalerij Brabantse Gesneuvelden. In september 2019 herdenkt de provincie Noord-Brabant 75 jaar vrijheid. Het BHIC draagt hieraan bij met een digitaal monument, opgedragen aan alle Brabantse gesneuvelde militairen, omgekomen en omgebrachte verzetsstrijders en slachtoffers van represaille-acties. Niet alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook van de onafhankelijkheidsstrijd in Nederlands-Indië, de Koreaoorlog en de vredesmissies van de NAVO en VN willen we hierin met verhalen en beelden vereeuwigen.

Een dergelijke opgave hebben we niet alleen kunnen doen. Sinds de start van het project in oktober 2016 hebben we een beroep gedaan op heemkundekringen, nabestaanden, geïnteresseerden, specialisten en iedereen die op wat voor manier ook begaan is met het lot van deze oorlogsslachtoffers. Via een tijdelijke site hebben we hen de mogelijkheid gegeven ons te helpen door te reageren op de bij ons bekende gegevens. De inzendingen en aanvullingen zijn vervolgens zoveel mogelijk verwerkt in de verhalen van de individuele slachtoffers. Het resultaat vormt deze digitale eregalerij voor 2100 Brabantse gesneuvelden.

Disclaimer

Hoewel we voor de Eregalerij Brabantse Gesneuvelden hebben gestreefd naar volledigheid en correctheid, bleek dit door gebrek aan voldoende, betrouwbare bronnen niet in alle gevallen haalbaar. In die gevallen is uitgegaan van het meest aannemelijke scenario, ofwel het meest waarschijnlijke dat een oorlogsslachtoffer is overkomen. Mocht u als gevolg hiervan inhoudelijke onjuistheden aantreffen, of u hebt informatie om nog bestaande onduidelijkheden te verhelderen, dan vernemen we dat uiteraard heel graag van u, zodat we het verhaal daarop kunnen aanpassen.

Gebrek aan betrouwbare bronnen heeft in enkele uitzonderlijke gevallen geleid tot twijfel of een bepaald oorlogsslachtoffer al dan niet op de eregalerij opgenomen zou moeten worden. Als nieuwe inzichten daartoe aanleiding geven, behoudt de redactie zich het recht voor om personen van de eregalerij te verwijderen, dan wel toe te voegen.

Wij hebben ons uiterste best gedaan om van het ingezonden beeldmateriaal de auteursrechthebbende te achterhalen. Mocht iemand menen dat een foto hier ten onrechte is gepubliceerd, dan vernemen wij dat graag van u, zodat wij passende maatregelen kunnen treffen.

Ontwikkeling en ontwerp

Deze website is ontwikkeld door Buro Meta. Vormgeving: Studio Tween.

Meer