Help mee en geef iedere gesneuvelde een verhaal

Over deze website

Missie

In september 2019 is het 75 jaar geleden dat de bevrijding van Noord-Brabant van de Duitse bezetting begon. Om dit te herdenken, presenteert het BHIC in samenwerking met Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden in Waalre dat najaar een digitale eregalerij voor alle omgekomen Brabantse militairen en verzetsplegers.

Als hét centrum voor de geschiedenis van Noord-Brabant streeft het BHIC ernaar om zoveel mogelijk mensen historische informatie en beleving te leveren over die Brabantse geschiedenis. Doel van déze website is om met hulp van het brede publiek de bijna 1900 Brabantse militairen en verzetsplegers die sinds 1940 zijn omgekomen een gezicht te geven, hun verhaal te vertellen en een plaats te geven in de Eregalerij van Brabantse Gesneuvelden.

Het gaat dan niet alleen om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook om de Brabantse militairen die zijn omgekomen in Nederlands Oost-Indië, Nederlands Nieuw-Guinea, tijdens de Koreaoorlog en tijdens de verschillende VN- en NAVO-missies daarna.

Voorlopige eregalerij

Deze site is bedoeld als voorlopige eregalerij voor de 1900 slachtoffers die bij het BHIC in beeld zijn. Ze staan hier allemaal vermeld met de basisgegevens die nu bij ons bekend zijn: naam, geboortedatum, geboorteplaats, woonplaats, overlijdensdatum, overlijdensplaats, rang, beroep en een aanduiding van de historische context waarin het slachtoffer geplaatst kan worden. Van ongeveer 600 slachtoffers kunnen we bovendien een foto laten zien.

Dat is al veel, maar we zijn er nog niet. Op de definitieve eregalerij willen we zoveel mogelijk slachtoffers met een foto én een verhaal vereeuwigen, zodat we niet enkel namen herdenken, maar ook de personen erachter. Immers waren het allemaal op de eerste plaats mensen; vaders, zoons, broers en vrienden die plots aan het leven zijn ontrukt. Velen van hen stonden voor moeilijke keuzes, anderen hebben onvoorstelbaar geleden. Allemaal verdienen ze het dat hun verhaal verteld wordt, hoe heldhaftig of bescheiden ook.

Help mee

Om hen zo goed mogelijk op de eregalerij te zetten, hebben we jouw hulp nodig. We hebben al verschillende openbare bronnen geraadpleegd, maar voor de meeste foto’s en persoonlijke verhalen zijn we uiteindelijk aangewezen op wat nabestaanden en heemkundigen over hen kunnen vertellen.

We nodigen iedereen die meer weet van harte uit om te reageren, opdat we in 2019 een zo volledig en correct mogelijke eregalerij kunnen presenteren. Mocht je op deze site dus een bekende of een familielid aantreffen waar je iets over kunt vertellen, schroom dan niet om een bericht achter te laten, of om contact met ons op te nemen.