Over deze website

Missie

In september 2019 is het 75 jaar geleden dat de bevrijding van Noord-Brabant van de Duitse bezetting begon. Om dit te herdenken, presenteert het BHIC in samenwerking met Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden in Waalre dat najaar een digitale eregalerij voor alle omgekomen Brabantse militairen en verzetsplegers. Het gaat echter niet alleen om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook om de Brabantse militairen die zijn omgekomen in Nederlands-Indië, Nederlands-Nieuw-Guinea, tijdens de Koreaoorlog en tijdens missies in VN- en NAVO-verband.

Als hét centrum voor de geschiedenis van Noord-Brabant streeft het BHIC ernaar om zoveel mogelijk mensen historische informatie en beleving te leveren over die Brabantse geschiedenis. Doel van deze website is om met hulp van het brede publiek de ruim 2100 Brabantse militairen en verzetsplegers die sinds 1940 zijn omgekomen een gezicht te geven en hun verhaal te blijven vertellen, opdat niet zal worden vergeten wie ze waren en waarvoor ze stierven.

Een dynamisch document

Omdat de eregalerij digitaal is, kan deze ideaal dienen als een 'dynamisch document'. De namen, verhalen en gegevens zijn niet in steen gebeiteld. Dat wil zeggen: ook na de presentatie in september 2019 blijft er ruimte voor aanvullingen en correcties, zodat de eregalerij altijd actueel blijft. Immers kan nieuw onderzoek tot nieuwe inzichten leiden. Helaas betekent dit ook dat er in de toekomst ook nieuwe oorlogsslachtoffers aan de galerij toegevoegd kunnen worden...

Op de eregalerij zijn de gegevens verzameld van de ruim 2100 slachtoffers die bij het BHIC in beeld zijn. Allemaal hebben ze een verhaal en staan ze genoemd met de gegevens die bij ons bekend zijn. Van ruim 1000 slachtoffers kunnen we bovendien een of meerdere foto's laten zien. Op die manier zorgen we ervoor dat we niet alleen namen herdenken, maar ook de personen erachter. Immers waren het allemaal op de eerste plaats mensen; vaders, zoons, broers en vrienden die plots aan het leven zijn ontrukt. Velen van hen stonden voor moeilijke keuzes, anderen hebben onvoorstelbaar geleden. Allemaal verdienen ze het dat hun verhaal verteld wordt, hoe heldhaftig of bescheiden ook.

Help mee

We nodigen iedereen die meer weet van harte uit om te reageren, zodat we de eregalerij zo volledig en actueel mogelijk kunnen houden. Mocht je op deze site dus een bekende of een familielid aantreffen waar je iets meer over kunt vertellen, of van wie je een foto kunt laten zien, schroom dan niet om een bericht achter te laten, of om contact met ons op te nemen. Zie de help mee-pagina voor alle mogelijkheden om ons te bereiken.

Gegevens delen

Wil je de gegevens op deze website opnemen in je eigen collectie? Alle gegevens van de gesneuvelden op de website zijn per pagina ook beschikbaar in de vorm van gestructureerde data (schema.org/person). Je kunt de volledige collectie ophalen via onze sitemap (link https://brabantsegesneuvelden.nl/sitemap.xml). Heb je nog vragen hierover, neem dan contact op met info@brabantsegesneuvelden.nl.

Meer