Criteria

Voor de selectie van oorlogsslachtoffers die in de eregalerij geplaatst zijn, hebben we een aantal criteria opgesteld. Tot de doelgroep van de eregalerij worden de Noord-Brabanders gerekend die:

 • tijdens de Tweede Wereldoorlog als militair, verzetspleger of bemanningslid van de koopvaardijvloot zijn omgekomen voor de Nederlandse vrijheid;
 • zijn geëxecuteerd door een vijandelijke mogendheid na feitelijke of vermeende verzetsactiviteiten door derden (inclusief represailleslachtoffers);
 • zijn omgekomen bij de verdediging van Nederlands-Indië en Nederlands-Nieuw-Guinea tegen de Japanse bezetting en tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd;
 • zijn omgekomen tijdens militaire missies van de VN en de NAVO.

Kenmerken van de personen die binnen deze doelgroep vallen, zijn:

 • het gaat om een militair, verzetspleger, koopvaardijbemanningslid, of geëxecuteerde burger (hierna aangeduid als 'de betreffende persoon');
 • de betreffende persoon was betrokken bij oorlogshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, of bij de militaire operaties van de VN en NAVO;
 • de betreffende persoon was geboren en/of woonachtig in een (op dat moment) Noord-Brabantse plaats. De laatst bekende woonplaats hoeft overigens niet in Noord-Brabant te liggen;
 • de betreffende persoon is gesneuveld (militair of bemanningslid van de koopvaardijvloot) of omgebracht (verzetspleger of geëxecuteerde burger);
 • de betreffende persoon is overleden aan de gevolgen van een ongeval of ziekte, opgelopen tijdens uitoefening van de (militaire) functie in een oorlogssituatie of tijdens verzetsactiviteiten;
 • de betreffende persoon is overleden aan de gevolgen van verblijf in een concentratie- of interneringskamp;
 • de betreffende persoon is tijdens uitoefening van het dienstverband, of als (krijgs)gevangene aan boord van een schip of vliegtuig gestorven.

In principe vallen de volgende groepen slachtoffers dus buiten de criteria van de eregalerij:

 • burgerslachtoffers, voor zover zij niet zijn geëxecuteerd (bijvoorbeeld slachtoffers van bombardementen);
 • slachtoffers van de Holocaust/Shoah, voor zover het geen militairen of verzetsplegers waren;
 • niet-militaire slachtoffers van dwangarbeid (bijvoorbeeld slachtoffers van de Arbeitseinsatz);
 • niet-Brabanders die in de provincie zijn omgekomen. Het gaat hierbij om de Nederlanders die niet geboren én nooit woonachtig waren in een Noord-Brabantse gemeente;
 • buitenlandse militairen die in Noord-Brabant zijn gesneuveld (bijvoorbeeld geallieerde soldaten);
 • militairen die zijn overleden buiten een oorlogssituatie (bijvoorbeeld slachtoffers van de Herculesramp);
 • militairen die vanwege desertie zijn geëxecuteerd;
 • (oud)-soldaten en (oud)-verzetsstrijders die na de oorlog zijn overleden als gevolg van een natuurlijke doodsoorzaak, of een oorzaak die geen direct verband houdt met oorlogshandelingen.

Voor de volledigheid geven we hier ook de groepen die categorisch zijn uitgesloten:

 • militairen in vijandelijke krijgsdienst;
 • burgers die doelbewust en bewezen een vijandelijk belang hebben gediend.

Uit nieuwe informatie bleek dat sommige personen buiten de criteria vielen. Van hen zijn daarom na publicatie alsnog de gegevens offline gehaald. Het gaat om de volgende personen:

 • Henk Schoenmaker
 • Joost Crommentuyn
 • Christiaan Sterken

Mocht u nadere informatie wensen over (het offline halen van) een bepaalde persoon, dan kunt u met ons contact opnemen via info@brabantsegesneuvelden.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen van de hiervoor gestelde criteria af te wijken.

Versie 19 februari 2024

Meer