George Hamel

1926 - 1949

George wordt geboren op 5 juni 1926 in Helmond en woont in Rotterdam. In het voorjaar van 1946 meldt hij zich voor militaire dienst bij de Koninklijke Landmacht in Amersfoort en wordt als huzaar ingedeeld bij het 4 Eskadron Pantserwagens, een van de zelfstandige eenheden van het Regiment Huzaren van Boreel. Vanwege het losgebarsten revolutionaire geweld van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd wordt hij naar Nederlands-Indië gezonden om bij te dragen aan het herstel van de rust en het Nederlandse gezag.

In januari 1947 vertrekt hij met de Kota Agoeng naar Engeland voor uitrusting en aanvullende training. Eind februari stapt hij aan boord van de Kota Inten richting de Oost, waar hij na een zeereis van een maand aan land gaat bij Batavia. Tot eind juni blijft het eskadron gelegerd aan het Koningsplein in de stad, daarna volgt overplaatsing naar Bandoeng.

Tijdens de Eerste Politionele Actie van 21 juli tot 4 augustus 1947 trekt George met het eskadron op naar de brug bij Soemedang en zet daarna de opmars door richting Cheribon. Ook de bruggen bij Losari en Tegal worden dan veiliggesteld. Samen met de infanterie trekt het eskadron daarna als spits over de Slamet-vulkaan naar het zuiden. Via Poerbolinggo en Banjoemas wordt eind juli de brug bij Rawalo bereikt. Samen met het KNIL trekt Georg aansluitend op naar Gombong.

Na afloop van de Actie worden de pelotons van het eskadron gedetacheerd bij de infanterie ter ondersteuning van de zuiveringen in de binnenlanden. In februari 1948 wordt bovendien een afzonderlijk, gepantserd jeeppeloton geformeerd om op de smallere binnenwegen te patrouilleren. George gaat dan ook over naar dit peloton.

Tijdens de Tweede Politionele Actie van de jaarwisseling 1948-1949 trekt het eskadron oostwaarts vanuit Salatiga op naar Solo en Madioen. Na afloop van de Actie wordt George met het jeeppeloton gelegerd in Wonogiri.

Net als na de Eerste Politionele Actie lijkt de Tweede aanvankelijk een tactisch succes, maar dienen zich spoedig grote problemen aan voor de Nederlandse troepen. Met evenveel personeel, inmiddels vermoeid van de inspannende militaire acties, moet een veel groter gebied veiliggesteld worden. Daarnaast blijkt dat het revolutionaire leger tijdens de Tweede Politionele Actie de confrontatie uit de weg is gegaan, zodat het nu vanuit de binnenlanden de guerrillastrijd tot ongekende hevigheid kan opvoeren. Voor de Nederlandse soldaten breekt hiermee een zware en gevaarlijke tijd aan.

Tegen de achtergrond van het nieuw opgelaaide geweld sneuvelt George op 11 mei 1949 in Bentokkan, ten zuiden van Solo. Hij is 22 jaar geworden en vindt zijn laatste rustplaats op het Nederlands ereveld Candi in Semarang.

Meer
Meer

Steek een kaarsje op

Meer

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

*Deze velden zijn niet verplicht en worden ook niet zichtbaar op deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw e-mailadres en telefoonnummer.