Lodewijk Dor

1923 - 1947

Lodewijk wordt geboren op 29 september 1923 in Bergen op Zoom en woont in Breda. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland meldt hij zich als oorlogsvrijwilliger bij de Koninklijke Marine. Hij reist af naar de Verenigde Staten voor opleiding tot marinier en de voorbereiding van zijn inzet in Oost-Azië, waar Japan op dat moment nog worden bevochten.

Twee dagen na de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 roepen Soekarno en Mohammed Hatta de onafhankelijkheid van Indonesië uit. Als kort daarop de Britten en Nederlanders aanstalten lijken te maken om het oude koloniale gezag te herstellen, breekt de periode van de Bersiap (‘wees paraat’) aan, waarin vooral buitenlanders en tot vijand verklaarde Europese en Indische Nederlanders slachtoffer worden van geweld en vervolging. De bestemming van de mariniers wordt gewijzigd in Nederlands-Indië, om daar de openbare orde en rust te herstellen. In december 1945 reist Lodewijk met de mariniersbrigade, verdeeld over een aantal kort na elkaar vertrekkende troepentransportschepen, af naar Indië.

Admiraal Lord Mountbatten, opperbevelhebber van het South East Asia Command (SEAC), kondigt echter tot grote woede van de Nederlandse militairen een landingsverbod af voor Java en Sumatra. Hiermee probeert hij te verhinderen dat de chaotische situatie in de archipel escaleert in een grootschalige oorlog waar de dan nog gestationeerde Britse troepen in verzeild kunnen raken. Daardoor duurt het nog tot maart 1946 voordat Lodewijk in Soerabaja aan land. Tot die tijd is hij met de mariniers gelegerd in Brits-Malakka en ontvangt aanvullende tropenopleiding.

Na het overnemen van posten van de nog aanwezige Britse troepen op Java, wordt Cornelis met name ingezet aan de oostkant van het eiland, waar aan het Soerabaja-front felle strijd wordt geleverd tegen de revolutionairen. Vanaf januari 1947 wordt het front uitgebreid met de bezetting van de Porongdelta en volgende acties met de infanteristen in het binnenland.

Tijdens de Eerste Politionele Actie neemt Lodewijk met de Mariniers deel aan de grootschalige operaties in Oost-Java en op Madoera. Daarna wordt hij in deze regio, de ‘Oosthoek’, gelegerd voor patrouille en zuiveringsacties.

Lodewijk sneuvelt op 13 september 1947 in Salatiga, in Midden-Java. Omdat Salatiga op aanzienlijke afstand ligt van de Oosthoek, is hij op dat moment vermoedelijk voor een opdracht onderweg, of bij een ander onderdeel gedetacheerd. Lodewijk is 23 jaar geworden en vindt zijn laatste rustplaats op het Nederlands ereveld Kembang Kuning in Surabaya.

Meer
Meer

Steek een kaarsje op

+opsteken
Meer

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

*Deze velden zijn niet verplicht en worden ook niet zichtbaar op deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw e-mailadres en telefoonnummer.