Graf J.F. van Hugten (bron: J. van Oosterhout)

Johan van Hugten

1926 - 1949

Johan wordt geboren op 24 december 1926 in Heusden, parochie van de gemeente Asten. Hij komt op als dienstplichtige bij de Koninklijke Landmacht in Maastricht, waar hij als soldaat wordt ingedeeld bij 4-6 Regiment Infanterie. Het bataljon wordt opgericht op 1 maart 1947 en na een korte opleiding van drie maanden aan boord van de Sloterdijk naar Nederlands-Indië gezonden voor de vervulling van de dienstplicht. Vanwege het losgebarsten geweld van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd wordt Johan daar ingezet om bij te dragen aan het herstel van de rust en het Nederlandse gezag. Na bijna een maand op zee komt Johan op 16 juli 1947 aan land in Batavia. Na enkele dagen wordt hij doorgezonden naar Semarang, waar zijn bataljon de bewaking van het pas bezette gebied tussen Weleri en Bodja krijgt toegewezen. Later volgt deelname aan zuiveringsacties als onderdeel van de W-brigade ten zuiden van Brebes en op de noordhellingen van de Slamet-vulkaan. Eind 1947 rolt het bataljon een belangrijke organisatie van de revolutionaire strijdmachten op bij Kadjen, nadat het geweld daar opnieuw is opgelaaid.

Tijdens de Tweede Politionele Actie, begonnen op 19 december 1948, trekt Johan met zijn bataljon in Midden-Java via Bandjarnegara op naar Wonosobo en stuit daarbij op zeer heftig verzet van de revolutionairen. Op 6 januari 1949, een dag na het einde van de Tweede Politionele Actie, sneuvelt Johan. Als plaats van overlijden wordt Modjokerto genoemd, maar vermoedelijk wordt Poerwokerto in Midden-Java bedoeld. Hij is 22 jaar geworden en rust op het Nederlands ereveld Candi in Semarang.

Meer
Meer

Steek een kaarsje op

Meer

Reacties

Johan van oosterhout zei op 12 december 2017

FOTO GRAF

Profile picture for user Frank van Doorn
BHIC Frank van Doorn zei op 5 februari 2018

Van Johan is ook zijn bidprentje geplaatst. Hij sneuvelde een dag na het aflopen van Operatie Kraai op Java en Sumatra, beter bekend als de Tweede Politionele Actie (19 december 1948 - 5 januari 1949).

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

*Deze velden zijn niet verplicht en worden ook niet zichtbaar op deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw e-mailadres en telefoonnummer.