Jan Albers
22 juni 1949
Vandaag, 75 jaar geleden overleden.

Jan Albers werd op 25 april 1928 geboren in Wanroij. Jan was 21 jaar toen hij op 22 juni 1949 te Kedoeng Kalar sneuvelde.

Meer >