Jan Smulders
20 april 1945
79 jaar geleden overleden.

Jan Smulders werd op 13 januari 1898 geboren in Middelbeers. Jan was 47 jaar toen hij op 20 april 1945 in Waldthurn op dodenmars van uitputting in elkaar zakte en werd doodgeschoten.

Meer >