Hein van Dinther
22 oktober 1949
71 jaar geleden overleden.

Hein van Dinther werd op 15 december 1929 geboren in Oss. Hein was 19 jaar toen hij op 22 oktober 1949 te Subandjeridji verongelukte.

Meer >