Jan Franken
27 februari 1942
Vandaag, 79 jaar geleden overleden.

Jan Franken werd op 28 april 1919 geboren in Bergen op Zoom. Jan was 22 jaar toen hij op 27 februari 1942 tijdens de Slag in de Javazee sneuvelde.

Meer >