A. Tielemans, bidprentje (bron: J. van Oosterhout)

Antonius Tielemans

1927 - 1949

Antonius wordt geboren op 21 november 1927 in Gestel bij Eindhoven. Opgeroepen voor de dienstplicht, meldt hij zich in het najaar van 1947 bij de Koninklijke Landmacht in Vught, waar hij als soldaat wordt ingedeeld bij het 5e Bataljon Regiment Stoottroepen.

Wegens het losgebarsten revolutionaire geweld van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd wordt Antonius voor de vervulling van zijn dienstverband naar Nederlands-Indië gezonden om er bij te dragen aan het herstel van de rust en het koloniale gezag. Op 5 november 1947, na een maand opleiding, reist hij met de Volendam af naar de Oost. Op 13 december gaat hij aan land in Makassar op Celebes, nadat vier dagen eerder een gedeelte van zijn eenheid in Batavia aan land is gegaan. In Makassar krijgt Antonius een verdere opleiding. In het voorjaar van 1948, na de eerste militaire acties in Zuid-Celebes, wordt hij overgeplaatst naar Ambarawa op Midden-Java en daar ingezet voor patrouilles.

Tijdens de Tweede Politionele Actie van 19 december 1948 tot 5 januari 1949, neemt Antonius’ bataljon deel aan de actie Kraai: de verovering van de republikeinse machtszetel Djokjakarta. Na de geslaagde inname nemen de stoottroepen het zuidelijke stadsdeel over van het Korps Speciale Troepen. Vervolgens wordt Antonius met zijn bataljon ingezet voor de bewaking van het presidentieel paleis, waar Soekarno en Mohammed Hatta met andere regeringsleiders gevangen worden gehouden.

Net als de Eerste Politionele Actie wordt de Tweede onder toenemende druk van het buitenland beëindigd. Hoewel de Actie tactisch een succes is, blijkt de Republiek echter allerminst te zijn verslagen. Het revolutionaire leger is nog altijd slagvaardig en geniet nog veel steun vanuit de bevolking, zodat in de daarna volgende maanden de guerrillastrijd in alle hevigheid kan losbarsten. In augustus komt het uiteindelijk tot een staakt-het-vuren, waarna nieuwe besprekingen over de toekomst van Indonesië beginnen. Tijdens deze laatste fase van het conflict komt Antonius op 15 november 1949 in Semarang bij een ongeval om het leven. Anderhalve maand later zou het conflict met de Soevereiniteitsoverdracht worden beëindigd met de Nederlandse erkenning van de onafhankelijkheid van Indonesië.

Antonius is 21 jaar geworden en vindt zijn laatste rustplaats op het Nederlands ereveld Candi in Semarang.

Meer
Meer

Steek een kaarsje op

Meer

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

*Deze velden zijn niet verplicht en worden ook niet zichtbaar op deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw e-mailadres en telefoonnummer.