B. Beversluis (bron: Oorlogsgravenstichting)

Bastiaan Beversluis

1920 - 1947

Bastiaan wordt geboren op 16 november 1920 in Hooge en Lage Zwaluwe. Kort na het einde van de oorlog in Nederland meldt hij zich vrijwillig voor militaire dienst bij de Koninklijke Landmacht en wordt ingedeeld bij het 2-6 Regiment Infanterie. Dit vrijwilligersbataljon wordt in april 1945 opgericht als voortzetting van een bewakingsbataljon dat vanaf eind 1944 in Noord-Limburg, de Achterhoek en op het vliegveld van Venlo heeft gediend. Na opleiding in het Franse Fournes vertrekt het bataljon half oktober 1945 naar Engeland voor verdere uitrusting; daarna zou het naar Oost-Azië worden gezonden, waar de Japanners dan nog worden bevochten.

Twee dagen na de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 hebben Soekarno en Mohammed Hatta de onafhankelijkheid van Indonesië uitgeroepen. Als niet lang daarna de Britten en Nederlanders aanstalten lijken te maken om het oude, koloniale gezag te herstellen, breekt de periode van de Bersiap (‘wees paraat’) aan, waarin met name buitenlanders en tot vijand verklaarde Europese en Indische Nederlanders slachtoffer worden van geweld en vervolging. Tegen deze achtergrond wordt Bastiaan als onderdeel van de Nederlandse gezagsbataljons naar Nederlands-Indië gezonden om er de rust en het Nederlandse gezag te herstellen. Eind oktober vertrekt hij met de Nieuw Amsterdam naar de Oost.

Admiraal Lord Mountbatten, opperbevelhebber van het geallieerde South East Asia Command (SEAC) vaardigt echter met ingang van 2 november 1945 een landingsverbod uit voor Nederlandse troepen op Java en Sumatra, tot grote woede van de Nederlanders. Met het verbod wil Mountbatten voorkomen dat de situatie escaleert tot een grootschalige oorlog waarin de nog in Nederlands-Indië aanwezige Britse troepen verzeild raken. De Nieuw Amsterdam wijkt daarom uit naar Morib Beach aan de Maleise kust. Daar wordt Bastiaan in afwachting van de opheffing van het verbod gelegerd en brengt zijn tijd door met aanvullende training.

Begin maart 1946 komt het bataljon dan aan in de havenstad Semarang, waar het de komende maanden wordt ingezet langs het westfront en posten inneemt langs het westelijke Bandjir-kanaal en op vliegveld Kalibanteng, even buiten de stad. Bastiaan neemt hier deel aan verschillende grootschalige, intensieve acties tegen vijandelijke aanvallen op de stad en het vliegveld.

Tegen de achtergrond van deze acties sneuvelt Bastiaan, op dat moment korporaal, op 5 juli 1947 in Semarang. Hij is 26 jaar geworden en vindt zijn laatste rustplaats op het Nederlands ereveld Candi in Semarang.

Meer
Meer

Steek een kaarsje op

+opsteken
Meer

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

*Deze velden zijn niet verplicht en worden ook niet zichtbaar op deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw e-mailadres en telefoonnummer.