C.A. de Haas (bron: Oorlogsgravenstichting)

Cornelis de Haas

1926 - 1949

Cornelis wordt geboren op 3 oktober 1926 in Eindhoven. In het najaar van 1946 meldt hij zich als dienstplichtige bij de Koninklijke Landmacht in Blerick en wordt ingedeeld bij het 4-11 Regiment Infanterie, opgericht in januari 1947. Vanwege het losgebarsten revolutionaire geweld van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd wordt hij na algemene militaire opleiding naar Nederlands-Indië gezonden om daar bij te dragen aan het herstel van de rust en het Nederlandse gezag.

Cornelis vertrekt op 5 februari 1947 met de Johan van Oldenbarnevelt en gaat na een zeereis van een maand aan land bij Batavia. Daar wordt hij als soldaat van de stafcompagnie van zijn bataljon gelegerd en ingezet voor wachtdiensten bij onder andere het paleis van luitenant-gouverneur-generaal Huib van Mook en de woning van legercommandant S.H. Spoor en loopt hij wacht bij de gevangenissen Struiswijk en Glodok. In de daaropvolgende maanden wordt zijn bataljon gelegerd rond Tangerang, even ten westen van Batavia, waar het gebied middels patrouillegangen en acties wordt gezuiverd.

Tijdens de Tweede Politionele Actie van 19 december 1948 tot 5 januari 1949 wordt Cornelis met zijn onderdeel naar Poerworedjo gezonden voor de inname en zuivering van de sector. Daarna gaat het bataljon een zware tijd tegemoet. Met te weinig mensen moet een te groot gebied worden beveiligd, wat door de talrijke infiltraties en guerrilla-aanvallen van de revolutionairen nauwelijks kan worden gerealiseerd. Cornelis laat bij zijn kameraden diepe indruk achter door vrijwillig de legeraalmoezenier te begeleiden wanneer die soldaten op de gevaarlijke buitenposten bezoekt.

Net als de Eerste Politionele Actie lijkt de Tweede aanvankelijk een groot succes, maar opnieuw loopt Nederland internationaal grote imagoschade op. Een acuter probleem voor de Nederlandse troepen is dat ze met evenveel personeel een veel groter gebied moeten zien veilig te stellen. Bovendien blijkt het revolutionaire leger tijdens de Actie de confrontatie uit de weg te zijn gegaan met de Nederlanders. Vanuit de binnenlanden voeren ze na afloop van de Actie de guerrillastrijd tot ongekende hevigheid op. De vermoeide, onderbemande soldaten uit Nederland gaan nu een bijzonder zware, gevaarlijke tijd tegemoet.

Tegen de achtergrond van het nieuw opgelaaide geweld sneuvelt Cornelis op 9 januari 1949 in Keboemen in het zuiden van Java. Hij is 22 jaar geworden en vindt zijn laatste rustplaats in Bandung op het Nederlands ereveld Pandu.

Meer
Meer

Steek een kaarsje op

+opsteken
Meer

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

*Deze velden zijn niet verplicht en worden ook niet zichtbaar op deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw e-mailadres en telefoonnummer.