Piet Bastiaanssen tijdens zijn diensttijd in Indonesië (inzending P. Bastiaanssen)

Piet Bastiaanssen

1926 - 1949

Piet wordt geboren in Princenhage op 26 mei 1926 als zoon van caféhouder Petrus Bastiaanssen senior en Anna Donkers. Piet volgt opleiding tot timmerman en is aangesloten bij de Katholieke Actie en het parochiaal kerkkoor in Effen. Als dienstplichtige komt hij in het voorjaar van 1947 op voor militaire dienst bij de Koninklijke Landmacht in Arnhem. Daar wordt hij gedeeld bij het 4 Bataljon Garde Regiment Prinses Irene.

Wegens het losgebarsten revolutionaire geweld van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd wordt Piet voor de vervulling van zijn dienstverband naar Nederlands-Indië gezonden, om daar bij te dragen aan het herstel van de rust en het Nederlandse gezag. Na een training van drie maanden vertrekt hij in juni 1947 met de Tabinta naar de Oost, waar hij een maand later ontscheept in Semarang op Java.

Na lange, vruchteloze pogingen tussen Nederland en de Republiek om het Akkoord van Linggadjati uitgevoerd te krijgen, geven Den Haag en Batavia legercommandant S.H. Spoor toestemming om met ingang van 21 juli 1947 de Eerste Politionele Actie te beginnen. Doel is het weer onder Nederlandse controle brengen van economisch vitale gebieden op Java en Sumatra, om zo de Republiek naar de onderhandelingstafel te dwingen. Voor de Nederlandse militairen raken de gebeurtenissen na maandenlang wachten en beperkte acties langs de demarcatielijnen plotseling in een stroomversnelling. Piet wordt dan ingezet bij de felle gevechten en de bezetting van verschillende plaatsen ten oosten van Semarang. Na afloop van de Actie wordt hij in dit gebied gestationeerd voor patrouille- en bewakingsdienst.

Tactisch gezien is de Actie een succes; de weerstand van de revolutionairen is snel gebroken en alle militaire doelen worden gehaald. Diplomatiek loopt Nederland echter ernstige imagoschade op en onder toenemende internationale druk wordt de Actie op 4 augustus beëindigd.  Al snel dient zich een ander kritiek probleem voor; er moet nu een veel groter gebied veilig worden gesteld, wat de toch al overbelaste Nederlandse troepenmacht nog verder onder druk zet. Zoals gevreesd nemen infiltraties en guerrilla-aanvallen in de daaropvolgende maanden snel toe. Vanaf 13 september dient Piet tegen de achtergrond van sterk toegenomen vijandelijkheden in Oost-Java, in het buitengebied van Soerabaja. Hier blijft het Garderegiment het grootste deel van 1948 gelegerd.

Nadat in de loop van 1948 onderhandelingen tussen Nederland en de Republiek opnieuw vastlopen, begint legercommandant Spoor op 19 december 1948 de Tweede Politionele Actie, waarbij niets minder dan de uitschakeling van de republiek als politieke en militaire macht als doel wordt gesteld. Als onderdeel van het offensief op Java rukt Piet met het bataljon garderegiment op richting Blitar dat na inname aan zijn eenheid wordt toegewezen voor bewaking.

De Tweede Politionele Actie blijkt een herhaling van de Eerste. Het offensief is een tactisch succes – de Republikeinse hoofdstad Djokjakarta is ingenomen en de regering-Soekarno gearresteerd – maar opnieuw blijkt de overwinning een illusie. Na afloop van de Actie op 5 januari 1949 moet Nederland de gevangengenomen republikeinse regering onder internationale druk weer vrijlaten en toestaan dat zij Djokjakarta opnieuw betrekken. De revolutionaire strijders blijken bovendien allerminst verslagen en voeren de guerrillastrijd na de Actie tot ongekende hevigheid op. Voor de overbelaste, onderbemande Nederlandse soldaten blijkt het vrijwel onmogelijk om effectief hun gezag en de openbare orde te handhaven.Voor de overbelaste, onderbemande Nederlandse soldaten blijkt het vrijwel onmogelijk om effectief hun gezag en de openbare orde te handhaven.

Volgens zijn familie is Piet zes weken voor zijn terugreis naar Nederland met zijn jeep op een landmijn gereden. Hij overlijdt op 8 maart 1949 in het ziekenhuis in Kediri. Piet is 22 jaar geworden en vindt zijn laatste rustplaats op het Nederlands ereveld Kembang Kuning in Surabaya.

Meer
Meer

Steek een kaarsje op

+opsteken
Meer

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

*Deze velden zijn niet verplicht en worden ook niet zichtbaar op deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw e-mailadres en telefoonnummer.