P.T.M. van Asten (bron: Oorlogsgravenstichting)

Piet van Asten

1925 - 1948

Piet wordt op 18 oktober 1925 geboren in Leende. Als dienstplichtige komt hij in het voorjaar van 1947 op bij de Koninklijke Landmacht in Arnhem, waar hij als soldaat wordt ingedeeld bij het 4 Bataljon Garderegiment Prinses Irene.

Wegens het losgebarsten revolutionaire geweld van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd wordt Piet voor de vervulling van zijn dienstverband naar Nederlands-Indië gezonden, om daar bij te dragen aan het herstel van de rust en het Nederlandse gezag. Na een training van drie maanden vertrekt hij in juni 1947 met de Tabinta naar de Oost, waar hij een maand later debarkeert in Semarang op Java.

Na lange, vruchteloze pogingen tussen Nederland en de Republiek om het Akkoord van Linggadjati uitgevoerd te krijgen, geven Den Haag en Batavia legercommandant S.H. Spoor toestemming om met ingang van 21 juli 1947 de Eerste Politionele Actie te beginnen. Doel is het weer onder Nederlandse controle brengen van economisch vitale gebieden op Java en Sumatra, om zo de Republiek naar de onderhandelingstafel te dwingen. Voor de Nederlandse militairen raken de gebeurtenissen na maandenlang wachten en beperkte acties langs de demarcatielijnen plotseling in een stroomversnelling. Piet wordt dan ingezet bij de felle gevechten en de bezetting van verschillende plaatsen ten oosten van Semarang. Na afloop van de Actie wordt hij in dit gebied gestationeerd voor patrouille- en bewakingsdienst.

Tactisch gezien is de Actie een succes; de weerstand van de revolutionairen is snel gebroken en alle militaire doelen worden gehaald. Diplomatiek loopt Nederland echter ernstige imagoschade op en onder toenemende internationale druk wordt de Actie op 4 augustus beëindigd. Al snel dient zich een ander kritiek probleem voor; er moet nu een veel groter gebied veilig worden gesteld, wat de toch al overbelaste Nederlandse troepenmacht nog verder onder druk zet. Zoals gevreesd nemen infiltraties en guerrilla-aanvallen in de daaropvolgende maanden snel toe. Vanaf 13 september dient Piet tegen de achtergrond van sterk toegenomen vijandelijkheden in Oost-Java, in het buitengebied van Soerabaja. Hier blijft het Garderegiment het grootste deel van 1948 gelegerd.

Nadat in de loop van 1948 onderhandelingen tussen Nederland en de Republiek opnieuw vastlopen, begint legercommandant Spoor op 19 december 1948 de Tweede Politionele Actie, waarbij niets minder dan de uitschakeling van de republiek als politieke en militaire macht als doel wordt gesteld. Als onderdeel van het offensief op Java rukt Piet met het bataljon garderegiment op richting Blitar dat na inname aan zijn eenheid wordt toegewezen voor bewaking.

Op 28 december rijdt Piet in konvooi naar Kediri, als hij onderweg vanuit een boom wordt beschoten; de kogel treft hem via het portier. Als de ambulance vervolgens te lang op zich laat wachten, brengt Piets kameraad Jo Boekenstein hem met gevaar voor eigen leven in zijn auto op een paar balen rijst naar het hospitaal in Kediri. Daar wordt hij nog geopereerd, maar de geboden hulp mag dan niet meer baten. Twee dagen later, op 30 december, overlijdt Piet op 23-jarige leeftijd. Hij vindt zijn laatste rustplaats op het Nederlands ereveld Kembang Kuning in Surabaya.

Sinds 2008 houdt in Leende de Piet van Astenstraat zijn naam in herinnering.

Meer
Meer

Steek een kaarsje op

+opsteken
Meer

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

*Deze velden zijn niet verplicht en worden ook niet zichtbaar op deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw e-mailadres en telefoonnummer.