Help mee en geef iedere gesneuvelde een verhaal

Toon van den Dam, Langeweg 1910

Duitse inval☨ Valkenburg, 12 mei 1940
Roepnaam:Toon
Voornamen:Antonius Wilhelmus
Tussenvoegsel:van den
Achternaam:Dam
Geboren:1910-12-21
Geboorteplaats:Langeweg
Woonplaats:Langeweg
Overleden:1940-05-12
Overlijdensplaats:Valkenburg, Zuid-Holland
Begraaf-/gedenkplaats:Rhenen - Militair ereveld Grebbeberg
Graflocatie:13.26
Militair:Militairen 1940-1945
Rang:Soldaat
Strijdmacht/hoofdonderdeel:Koninklijke Landmacht
Onderdeel/regiment:Regiment Infanterie
Oorzaak van overlijden:Dodelijke verwonding

Wat we niet weten

Dankzij de informatie van heemkundekringen en/of nabestaanden weten we al best veel over de persoonlijke achtergrond van dit slachtoffer. Toch zijn we gebaat bij elke aanvulling. Misschien is uw bijdrage net dat stukje informatie dat we nog nodig hebben om het verhaal volledig te maken. Neem dus gerust contact met ons op als u iets meer weet over deze gesneuvelde.

Vertel het ons

Reacties

Moos Raaijmakers zei op 17 december 2017

eenheid: 3-III-4 R.I.

Johan van der Made zei op 22 december 2017

TOON VAN DEN DAM
Op de Noord bij Langeweg woonde naast de familie Verkooijen de landbou­wer Van den Dam. Uit beide gezinnen was een zoon gemobi­liseerd. Zoon Toon van den Dam was met groot verlof en ook hij kreeg een oproep voor de mobilisatie. Hij werd ingezet voor de verdediging van Den Haag en omgeving en behoorde tot de 3e com­pagnie van het IIIe bataljon van het 4e Regiment Infanterie (afgekort tot 3-III-4 R.I.).
Op 30 april 1940, was hij ge­trouwd met Adriana Sweep. Twee dagen later moest hij weer terug. Het bataljon, waar­van Toon deel uit­maak­te, lag vanaf 20 april op het vlieg­veld Valkenburg, tussen Leiden en Kat­wijk. Dit vliegveld was in aanleg en nog onge­schikt voor vlieg­tuigen. De twee compagniën infanterie met een sectie zware mi­trail­leurs, die daar voor bewaking waren, telden in totaal 450 man. Hun taak was: "het bestrij­den van vreemde vliegtuigen, die het vliegveld aanvie­len, daarop trachtten te landen of daarop reeds geland waren; het bestrij­den van parachutis­ten op en in de onmiddelijke omgeving van het vliegveld neerdalende; het contro­leren van hen die op het vliegveld werkzaam waren."

In de vroege vrijdagmorgen van de 10e mei werden ze opge­schrikt door vijande­lijke bommenwer­pers. De bommen deden "de dodelijk verschrikte manschappen in grote wanorde" wegrennen. Een over­macht aan Duitse parachu­tisten landde en na een kort gevecht werden Toon en zijn mak­kers gevangen genomen. Het nabij gele­gen dorp Valkenburg werd bezet en daar werden de soldaten opgesloten in de Nederlands-Her­vormde kerk.
De volgende ochtend voerde het Nederlandse leger een tegen­aanval uit op de Duit­sers in Valkenburg, niet wetend dat er enkele hon­derden solda­ten krijgsgevan­gen waren. Bij de be­schie­tingen die toen volg­den, vielen granaten op de kerk waar­door vijf soldaten het leven verloren en tien zwaargewond raakten. Eén van de zwaar­gewonden was Toon van den Dam. Hij is de andere morgen omstreeks 3 uur in het nabij gelegen Katwijk aan de Rijn bezweken.

Vader Van den Dam is samen met een pater Kapucijn naar Katwijk gegaan om zijn zoon te identificeren. Daarna is Toon aldaar begraven.
Op verzoek van zijn nog jonge weduwe, die woonach­tig was te Teteringen, is op 6 augustus het stoffelijk overschot overge­bracht naar de begraaf­plaats "Drie­sprong" (nu Breda) en aldaar weer ter aarde besteld. Tot 1987 heeft Toon van den Dam aldaar gerust, waarna zijn graf is overgebracht naar het militair ereveld "Grebbeberg" te Rhe­nen.

Met dank aan:
– Mevr. Damen-van den Dam
– Sectie Krijgsgeschiedenis Konink­lij­ke landmacht, 's-Gravenha­ge. Versla­gen van de verschillende commandanten over de ge­vechts­han­delingen.

AFBEELDINGEN:
Foto van Toon
Zijn gedachtenisprentje
Zijn grafzerk op de op Militair Ereveld Grebbeberg

IS GEPUBLICEERD:
Johan van der Made & Drs. Jan Broeders, MOBILISATIE 1939-’40 EN BEVRIJDING 1944-’45 Heemkundekring De Vlasselt 70 (1994)

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

*Deze velden zijn niet verplicht en worden ook niet zichtbaar op deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw e-mailadres en telefoonnummer.

A Reactie toevoegen

Afbeeldingen opsturen

U ontvangt van ons een bericht zodra de afbeeldingen worden geplaatst.

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
Afbeelding (verplicht veld)
Maximaal 5 bestanden.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.

*Deze velden zijn niet verplicht en worden ook niet zichtbaar op deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw e-mailadres en telefoonnummer.

sluiten