B.P.F. van Wees (bron: Oorlogsgravenstichting)

Bernardus van Wees

1923 - 1946

Bernardus wordt geboren op 4 december 1923 in Tilburg. Hij meldt zich voor militaire dienst bij de Koninklijke Landmacht en wordt vanwege het losgebarsten revolutionaire geweld van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd naar Nederlands-Indië gezonden, om daar bij te dragen aan het herstel van de rust en de openbare orde. Als onderdeel van de Gezagsbataljons Indië vertrekt hij in het najaar van 1945 naar de Oost.

Admiraal Lord Mountbatten, opperbevelhebber van het geallieerde South East Asia Command (SEAC) vaardigt echter met ingang van 2 november 1945 een landingsverbod uit voor Nederlandse troepen op Java en Sumatra, tot grote woede van de Nederlanders. Met het verbod wil Mountbatten voorkomen dat de situatie escaleert tot een grootschalige oorlog waarin de nog in Nederlands-Indië aanwezige Britse troepen verzeild raken. De Nederlanders wijken daarom uit naar Malakka, waar ze in afwachting van de opheffing van het verbod worden gelegerd. Half februari 1946 vindt daar de oprichting plaats van de W-brigade die in West-Java zal worden ingezet. Bernardus wordt als soldaat motorordonnans ingedeeld bij de stafcompagnie van de brigade.

In maart 1946, na de opheffing van het landingsverbod, debarkeert Bernardus op Java en wordt gelegerd in Batavia en Meester Cornelis. In de achterlanden worden dan de posten overgenomen van Britse bewakingseenheden en vanaf juni zijn de eenheden van de brigade ook belast met de beveiliging van de konvooiweg Buitenzorg-Bandoeng. Daaromheen worden posten ingenomen in Tjiandjoer, Tjirandjang, Pandalarang en Poentjak ter beveiliging van het binnenland tegen revolutionaire infiltraties.

Net alleen het vijandelijk vuur van de revolutionairen of de tropische ziekten maken slachtoffers, maar veel Nederlanders raken ook betrokken bij ernstige ongelukken met wapens en munitie, of in het verkeer. Ook Bernardus komt op 12 juli 1946 in Tjiandjoer bij een motorongeluk om het leven. Hij is 22 jaar geworden en vindt zijn laatste rustplaats in Bandung op het Nederlands ereveld Pandu.

Meer
Meer

Steek een kaarsje op

Meer

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

*Deze velden zijn niet verplicht en worden ook niet zichtbaar op deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw e-mailadres en telefoonnummer.