Cees van Delft (bron: B. Beaard)

Cees van Delft

1927 - 1948

Cees wordt geboren op 9 januari 1927 in Drunen. Eind 1946 wordt hij als dienstplichtige opgeroepen bij de Koninklijke Landmacht in Blerick, waar hij als soldaat wordt ingedeeld bij het 4-11 Regiment Infanterie, opgericht in januari 1947. Vanwege het losgebarsten geweld van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd wordt hij na algemene militaire opleiding naar Nederlands-Indië gezonden om er bij te dragen aan het herstel van de rust en het Nederlandse gezag.

Cees vertrekt op 5 februari 1947 met de Johan van Oldenbarnevelt en gaat na een zeereis van een maand aan land bij Batavia. Daar wordt hij gelegerd en ingezet voor wachtdiensten bij onder andere het paleis van luitenant-gouverneur-generaal Huib van Mook en de woning van legercommandant S.H. Spoor en loopt hij wacht bij de gevangenissen Struiswijk en Glodok. In de daaropvolgende maanden wordt zijn bataljon gelegerd rond Tangerang, even ten westen van Batavia, waar het gebied middels patrouillegangen en acties wordt gezuiverd. Voor de 1e compagnie van zijn bataljon treedt hij dan ook op als soldaat-ziekenverpleger.

Tijdens de Tweede Politionele Actie die op 19 december 1948 begint, wordt Cees met zijn onderdeel naar Poerworedjo gezonden voor de inname en zuivering van de sector. Het bataljon gaat er een zware tijd tegemoet. Met te weinig mensen moet een te groot gebied worden beveiligd, wat door de talrijke infiltraties en guerrilla-aanvallen van de revolutionairen nauwelijks kan worden gerealiseerd. Onder deze omstandigheden moet het bataljon veel verliezen incasseren.

Cees is een van de slachtoffers. Hij sneuvelt op 24 december 1948 in Bobotsari tijdens de vervulling van zijn plicht. Cees is 21 jaar geworden en vindt zijn laatste rustplaats in Bandung op het Nederlands ereveld Pandu.

Meer
Meer

Steek een kaarsje op

+opsteken
Meer

Reacties

Jan van Sluisveld zei op 2 juni 2020

Vandaag 2 juni 2020 is de dienstmakker, vriend, neef en dorpsgenoot (Drunen) van Cees, Leo van Delft, in Elshout begraven. Leo zat samen met Cees in Ned. Indië, waar Cees sneuvelde. Het sneuvelen van Cees heeft Leo zodanig aangegrepen, dat Cees is altijd in zijn gedachten gebleven is.
Leo is geboren op 27 augustus 1926 en is dus ruim 93 jaar geworden.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

*Deze velden zijn niet verplicht en worden ook niet zichtbaar op deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw e-mailadres en telefoonnummer.