Cornelis Beekman

1925 - 1948

Cornelis wordt geboren op 23 maart 1925 in Tilburg en woont in Eindhoven. In de zomer van 1946 komt hij als dienstplichtige op bij de Koninklijke Landmacht in ’s-Hertogenbosch en wordt ingedeeld bij het 4-3-7 Regiment Infanterie.

Vanwege het losgebarsten revolutionaire geweld van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd wordt Cornelis voor de vervulling van zijn dienstverband uitgezonden naar Nederlands-Indië, om als onderdeel van de 7 December Divisie bij te dragen aan het herstel van de rust en het Nederlandse gezag. Na enkele maanden opleiding vertrekt hij midden oktober 1946 met de Kota Baroe naar de Oost, waar hij ruim een maand later debarkeert in Semarang.

Ondanks de korte opleiding en lichte bewapening wordt het bataljon ingezet als reguliere infanterie en krijgt vanaf eind december 1946 posten toegewezen rondom Semarang, het havengebied en aan weerszijden van het Ooster- en Wester-Bandjirkanaal. Later krijgt het bataljon ook de bewaking van vliegveld Kalibanteng toegewezen.

Tijdens de Eerste Politionele Actie van 21 juli tot 4 augustus 1947 neemt Cornelis met zijn compagnie Bedono in; daarna wordt het gehele bataljon gelegerd rond Oengaran en Ambarawa, met verschillende posten in het binnenland. Van hieruit worden in de daarnavolgende maanden talrijke acties uitgevoerd om het gebied te zuiveren van revolutionaire infiltraties en guerrilla-aanvallen. Ten oosten van Semarang assisteert Cornelis met zijn eenheid het 4 Garde Bataljon Regiment Prinses Irene in een zeer onrustig gebied. De weg Dempet-Goeboeg staat voortdurend onder vuur en is extreem gevaarlijk voor de Nederlandse troepen. Het hele gebied wordt in de komenden maanden gezuiverd. Afgezien van een korte overplaatsing naar het meer westwaarts gelegen Poerwokerto blijft het bataljon daarna in de omgeving van Semarang.

Op 14 januari 1948 komt Cornelis in Soeradadi, bij Tegal aan de Javaanse noordkust, om het leven als gevolg van een mijnexplosie. Hij is 22 jaar geworden en vindt zijn laatste rustplaats op het Nederlands ereveld Candi in Semarang.

Meer
Meer

Steek een kaarsje op

Meer

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

*Deze velden zijn niet verplicht en worden ook niet zichtbaar op deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw e-mailadres en telefoonnummer.