Henk van der Sanden (bron: M. van de Kerkhof)

Henk van der Sanden

1925 - 1949

Henk wordt geboren op 28 augustus 1925 in Breda. Tot zijn diensttijd is hij daar werkzaam als loodgieter. In 1946 komt hij als dienstplichtige op bij de Koninklijke Landmacht in Amersfoort, waar hij wordt ingedeeld bij de huzaren van het regiment Van Boreel. Wegens het losgebarsten revolutionaire geweld van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd wordt Henk voor de vervulling van zijn dienstverband naar Nederlands-Indië gezonden om daar bij te dragen aan het herstel van de rust en het Nederlandse gezag. Na drie maanden opleiding vertrekt hij in januari 1947 met de Tegelberg naar de Oost, waar hij na een zeereis van ruim een maand bij Batavia aan land gaat.

In de eerste weken wordt het eskadron in de Prins Willem III-school in Batavia gelegerd, van waaruit het voor wachtdiensten wordt ingezet. Tijdens de Eerste Politionele Actie van 21 juli tot 4 augustus 1947 trekt Henk met zijn onderdeel vanuit Soekaboemi op naar Oebroeg, waar ze de krachtcentrale onbeschadigd weten in te nemen. Hierna wordt het eskadron via Tjiandjoer en Soemedang overgebracht naar Kadipaten. Na afloop van de Actie trekt het eskadron door de bergen naar Garoet en wordt in het nabijgelegen Tarogong gelegerd.

De hoofdtaak van Henks onderdeel bestaat hier uit het openhouden van de konvooiwegen, in het bijzonder het beruchte traject Tasikmalaja-Garoet dat veelvuldig door infiltranten onder vuur wordt genomen. Vrijwel dagelijks moeten de huzaren de weg hier ‘openschieten’. Daarnaast wordt in de omgeving intensief patrouille gelopen.

Aan de Tweede Politionele Actie van de jaarwisseling 1948-1949 nemen de huzaren niet actief deel, maar zij hebben dan ook hun handen vol aan hun eigen patrouillevak. In het gebied hebben de huzaren niet alleen te maken met het revolutionaire leger, maar ook met de islamitische strijdgroep Daroel Islam.

In het voorjaar van 1949 raakt Henk tijdens patrouille in de binnenlanden rond Garoet zwaar gewond door vijandelijke beschietingen. Hij wordt naar het militair hospitaal in Garoet gebracht, maar de geboden hulp mag niet meer baten. Henk bezwijkt aan zijn verwondingen op 21 juni 1949. Hij is 23 jaar geworden en vindt zijn laatste rustplaats op het Nederlands ereveld Menteng Pulo in Jakarta.

Meer
Meer

Steek een kaarsje op

+opsteken
Meer

Reacties

van Rijsbergen zei op 12 september 2019

Henk was een vriend van mijn vader (eveneens afkomstig uit Breda). Zijn naam was bij mij bekend omdat mijn vader regelmatig zijn naam noemde en zijn bidprentje altijd heeft bewaard. Zijn overlijden heeft een enorme impact op hem gehad.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

*Deze velden zijn niet verplicht en worden ook niet zichtbaar op deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw e-mailadres en telefoonnummer.