Foto Jacobus Clement in de Herdenkingskapel in Budel (foto: Heemkundekring 'De Baronie van Cranendonck', detail)

Jacobus Clement

1927 - 1948

Jacobus wordt op 25 februari 1927 geboren in Budel-Schoot. In het najaar van 1946 komt hij als dienstplichtige op bij de Koninklijke Landmacht in Blerick en wordt als soldaat ingedeeld bij het 4-11 Regiment Infanterie, opgericht in januari 1947. Vanwege het losgebarsten geweld van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd wordt Jacobus na algemene militaire opleiding naar Nederlands-Indië gezonden om er bij te dragen aan het herstel van de rust en het Nederlandse gezag.

Jacobus vertrekt op 5 februari 1947 met de Johan van Oldenbarnevelt en gaat na een zeereis van een maand aan land bij Batavia. Daar wordt hij gelegerd en ingezet voor wachtdiensten bij onder andere het paleis van luitenant-gouverneur-generaal Huib van Mook en de woning van legercommandant S.H. Spoor en loopt hij wacht bij de gevangenissen Struiswijk en Glodok. In de daaropvolgende maanden wordt zijn bataljon gelegerd rond Tangerang, even ten westen van Batavia, waar het gebied middels patrouillegangen en acties wordt gezuiverd.

Aan de Eerste Politionele Actie neemt het bataljon geen deel, maar wordt in de maanden daarna gelegerd in en rond Tangerang, waar intensieve patrouilles worden gelopen. Vanaf het voorjaar van 1948 is het bataljon actief rond Poerwokerto en Bobotsari in Midden-Java.

Als in de loop van 1948 onderhandelingen met de Republiek opnieuw vastlopen, krijgt legercommandant S.H. Spoor toestemming om op 19 december 1948 de Tweede Politionele Actie te starten. Doel is ditmaal niets minder dan de politieke en militaire uitschakeling van de Republiek en de arrestatie van de regering-Soekarno in Djokjakarta. Jacobus wordt dan met zijn onderdeel naar Poerworedjo gezonden voor de inname en zuivering van de sector. Daarna gaat het bataljon een zware tijd tegemoet. Met te weinig mensen moet een te groot gebied worden beveiligd, wat door de talrijke infiltraties en guerrilla-aanvallen van de revolutionairen nauwelijks kan worden gerealiseerd.

Tegen de achtergrond van deze gevechten sneuvelt Jacobus op 24 december 1948 bij een aanslag langs de weg van Bobotsari naar Banjoemas. Jacobus is 21 jaar geworden en vindt zijn laatste rustplaats in Bandung op het Nederlands ereveld Pandu.

Meer
Meer

Steek een kaarsje op

+opsteken
Meer

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

*Deze velden zijn niet verplicht en worden ook niet zichtbaar op deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw e-mailadres en telefoonnummer.