Jacobus de Ruiter

1927 - 1947

Jacobus wordt geboren op 18 november 1927 in Bergen op Zoom. Als dienstplichtige meldt hij zich in 1946 bij de Koninklijke Landmacht in Kampen, waar het 3-5 Regiment Infanterie wordt opgericht. Vanwege het losgebarsten revolutionaire geweld van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd wordt Jacobus voor de vervulling van zijn dienstverband uitgezonden naar Nederlands-Indië om daar bij te dragen aan het herstel van de rust en het Nederlandse gezag. Na een korte opleiding vertrekt hij met de Kota Agoeng naar de Oost, waar hij na een zeereis van een kleine maand op 30 oktober 1946 aan land gaat in Soerabaja.

Ondanks de korte vooropleiding en lichte bewapening wordt Jacobus’ bataljon als reguliere infanterie ingezet. Na voor wachtdiensten te zijn ingezet, worden de compagnieën van het bataljon verdeeld over infanterie-eenheden die al langer in Indië dienen om frontervaring op te doen. Jacobus wordt zo gelegerd bij de infanterie in Modjokerto.

Na lange, vruchteloze pogingen tussen Nederland en de Republiek om het Akkoord van Linggadjati uitgevoerd te krijgen, geven Den Haag en Batavia de strijdmachten toestemming om met ingang van 21 juli 1947 de Eerste Politionele Actie te beginnen. Doel is het weer onder Nederlandse controle brengen van economisch vitale gebieden op Java en Sumatra, om zo de Republiek naar de onderhandelingstafel te dwingen. Voor de Nederlandse militairen raken de gebeurtenissen na maandenlang wachten en frustrerend ingehouden acties langs de demarcatielijnen plotseling in een stroomversnelling. Jacobus rukt met zijn bataljon op naar Patjet en Trawas, beide ten zuiden van Modjokerto aan de voet van de Arjuna-vulkaan. Aansluitend wordt Batoe aan de andere kant van het massief overgenomen van de Mariniersbrigade. Hier wordt Jacobus tot het einde van de Actie gelegerd.

Tactisch gezien is de Actie een succes; de weerstand van de revolutionairen is snel gebroken en alle militaire doelen worden gehaald. Diplomatiek loopt Nederland echter ernstige imagoschade op en onder toenemende internationale druk wordt de Actie op 4 augustus beëindigd. Al snel dient zich een ander kritiek probleem voor; er moet nu een veel groter gebied veilig worden gesteld, wat voor de beperkte, overbelaste Nederlandse troepenmacht haast niet te doen is. Zoals gevreesd nemen infiltraties en guerrilla-aanvallen in de daaropvolgende maanden snel toe. Niet alleen het revolutionaire leger, maar ook de islamitische strijdgroepen Daroel Islam en Hizboellah vormen een voortdurende bron van onrust.

Tegen de achtergrond van deze nieuwe golf van aanslagen, hinderlagen en infiltraties sneuvelt Jacobus op 11 augustus 1947 tijdens patrouille in Singosarie ten oosten van Batoe, aan de weg tussen Lawang en Malang. Jacobus is 19 jaar geworden en bekleedt de rang van korporaal op het moment van overlijden. Hij vindt zijn laatste rustplaats op het Nederlands ereveld Kembang Kuning in Surabaya.

Meer
Meer

Steek een kaarsje op

Meer

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

*Deze velden zijn niet verplicht en worden ook niet zichtbaar op deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw e-mailadres en telefoonnummer.