Jan Niemeijer

1927 - 1949

Jan wordt geboren op 16 december 1927 in Eindhoven. Opgeroepen voor de dienstplicht, meldt hij zich in de zomer van 1948 bij de Koninklijke Landmacht en wordt als korporaal ingedeeld bij de ondersteuningscompagnie van 6-3 Regiment Infanterie.

Wegens het losgebarsten revolutionaire geweld van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd wordt Jan voor de vervulling van zijn dienstverband naar Nederlands-Indië gezonden om daar bij te dragen aan het herstel van de rust en het koloniale gezag. Op 24 september 1948 vertrekt hij aan boord van de Johan van Oldenbarnevelt naar de Oost, waar hij een maand later van boord gaat bij Batavia.

Het bataljon, in Indië opererend als het 413 Bataljon Infanterie, wordt na aankomst overgebracht naar Indramajoe. In het najaar ontvangt Jan aanvullende training in Cheribon en Linggadjati, om daarna in dit gebied ten westen van Batavia patrouilles te lopen. Het wordt niet ingezet tijdens de Tweede Politionele Actie van 19 december 1948 tot 5 januari 1949.

In de zomer van 1949 lost Jan met het bataljon Nederlandse infanteristen af in het gebied rond Poerwakarta. Met de ondersteuningscompagnie wordt hij gelegerd in Tjikoempaj. Al na korte tijd volgt echter overplaatsing naar de omgeving van Tasikmalaja. Sinds 10 augustus geldt hier een staakt-het-vuren met de republikeinse troepen, maar rebellen van Daroel Islam blijven voor onrust zorgen. In de gevechten tegen deze rebellengroepen komt Jan op 28 oktober 1949 om het leven in Tasikmalaja. Hij is 21 jaar geworden en vindt zijn laatste rustplaats in Bandung op het Nederlands ereveld Pandu.

Meer
Meer

Steek een kaarsje op

+opsteken
Meer

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

*Deze velden zijn niet verplicht en worden ook niet zichtbaar op deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw e-mailadres en telefoonnummer.