P.O. Sanner (bron: H. Sanner)

Peter Sanner

1925 - 1949

Peter wordt geboren op 16 september 1925 in Hank in het kinderrijke gezin van Johannes Cornelis Sanner en Cornelia van Dalen. Hij werkt tot zijn diensttijd op loonbedrijf Van Balkom. Opgeroepen voor de dienstplicht komt hij in september 1946 op bij de Koninklijke Landmacht en wordt ingedeeld bij het 3e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene. Wegens het losgebarsten revolutionaire geweld van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd wordt Peter voor de vervulling van zijn dienstverband naar Nederlands-Indië uitgezonden, om daar de rust en het Nederlandse gezag te herstellen. Na een opleiding van anderhalve maand vertrekt hij in oktober 1946 met de Volendam naar de Oost, waar hij na een zeereis van een kleine maand debarkeert bij Batavia.

Peters eenheid wordt op West-Java ingezet bij verschillende militaire operaties die vaak samen met andere eenheden worden uitgevoerd. In de eerste maanden beveiligt het bataljon de konvooiweg Batavia-Bandoeng en tijdens de Eerste Politionele Actie van 21 juli tot 4 augustus 1947 trekt het vanuit Buitenzorg op naar Tjibadak en de elektriciteitscentrale bij Oebroeg. Na het offensief wordt het bataljon verplaatst naar Tjiandjoer en verschillende daaromheen gelegen posten. In het najaar van 1947 wordt het bataljon ingezet bij grote operaties rond Soekaboemi en Soekanegara.

Gedurende het jaar 1948 bewaakt het bataljon het regentschap Buitenzorg dat grens aan republikeins grondgebied in Bantam, het westen van Java. Peter moet daar mede de talrijke infiltraties zien tegen te houden die ondanks het Renville-akkoord van januari 1948 blijven doorgaan. Ook tijdens de Tweede Politionele Actie rond de jaarwisseling 1948-1949 blijft het bataljon in zijn vak. In de maanden daarna blijft het onrust en loopt Peter veelvuldig patrouille rond Bekasi en Krawang, ten oosten van Batavia.

Ondertussen lopen de Nederlandse militairen ook het grote gevaar slachtoffer te worden van endemische ziektes, of ziektes veroorzaakt door ondermaatse voeding en leefomstandigheden. Ook Peter wordt in de zomer van 1949 met koepokken het militair hospitaal in Batavia binnengebracht, maar de geboden hulp mag dan niet meer baten. Peter overlijdt daar na een kort ziekbed op 4 augustus 1949. Hij is 23 jaar geworden en vindt zijn laatste rustplaats op het Nederlands ereveld Menteng Pulo in Jakarta.

Peter is een jongere broer van Johannes die vierenhalf jaar eerder in Japanse krijgsgevangenschap om het leven is gekomen.

Meer
Meer

Steek een kaarsje op

+opsteken
Meer

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

*Deze velden zijn niet verplicht en worden ook niet zichtbaar op deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw e-mailadres en telefoonnummer.