P. Pouwels (bron: J. Veekens)

Petrus Pouwels

1917 - 1949

Petrus wordt geboren op 12 september 1917 in Boxmeer en woont in Oeffelt. In de zomer van 1946 meldt hij zich als dienstplichtige bij de Koninklijke Landmacht in ’s-Hertogenbosch, waar hij wordt ingedeeld bij het 3-7 Regiment Infanterie.

Vanwege het losgebarsten revolutionaire geweld van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd wordt Petrus voor de vervulling van zijn dienstverband uitgezonden naar Nederlands-Indië, om als onderdeel van de 7 December Divisies bij te dragen aan het herstel van de rust en het Nederlandse gezag. Na enkele maanden opleiding vertrekt hij midden oktober 1946 met de Kota Baroe naar de Oost, waar hij ruim een maand later aan land gaat in Semarang.

Ondanks de korte opleiding en lichte bewapening wordt het bataljon ingezet als reguliere infanterie en krijgt vanaf eind december 1946 posten toegewezen rondom Semarang, het havengebied en aan weerszijden van het Ooster- en Wester-Bandjirkanaal. Later krijgt het bataljon ook de bewaking van vliegveld Kalibanteng toegewezen.

Tijdens de Eerste Politionele Actie van 21 juli tot 4 augustus 1947 neemt Petrus met zijn compagnie Bedono in; daarna wordt het gehele bataljon gelegerd rond Oengaran en Ambarawa, met verschillende posten in het binnenland. Van hieruit worden in de daarna volgende maanden talrijke acties uitgevoerd om het gebied te zuiveren van infiltraties en guerrilla-aanvallen door het revolutionaire leger. Ten oosten van Semarang assisteert Petrus met zijn eenheid het 4e Garde Bataljon Regiment Prinses Irene in een zeer onrustig gebied. De weg Dempet-Goeboeg ligt voortdurend onder vuur en is extreem gevaarlijk voor de Nederlandse troepen. Het hele gebied wordt in de komende maanden gezuiverd. Afgezien van een korte overplaatsing naar het meer westwaarts gelegen Poerwokerto blijft het bataljon daarna in de omgeving van Semarang.

Tijdens de Tweede Politionele Actie van 19 december 1948 tot 5 januari 1949 rukt het bataljon oostwaarts op naar Rembang aan de Javaanse noordkust en vandaar zuidwaarts de binnenlanden in, naar Tjepoe. Het bataljon blijft daarna in deze sector liggen.

Hoewel het betrekkelijk rustig blijft, hebben de Nederlandse patrouilles ook hier nog regelmatig te maken met guerrilla-aanvallen en hinderlagen. Tijdens zo’n patrouille in het noorden van Java komt Petrus op 28 april 1949 in de omgeving van kampong Pendok om het leven. Hij is 31 jaar geworden en vindt zijn laatste rustplaats op het Nederlands ereveld Candi in Semarang.

Meer
Meer

Steek een kaarsje op

+opsteken
Meer

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

*Deze velden zijn niet verplicht en worden ook niet zichtbaar op deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw e-mailadres en telefoonnummer.