P.J. Verstappen (bron: J. Renders)

Petrus Verstappen

1921 - 1947

Petrus wordt geboren op 30 januari 1921 in Lieshout. Als lid van de Binnenlandse Strijdkrachten en oorlogsvrijwilliger meldt hij zich in 1945 voor militaire dienst bij de Koninklijke Landmacht en wordt als korporaal ingedeeld bij het 8 (IV) Bataljon Regiment Stoottroepen, opgericht in september van dat jaar in Weert. Het bataljon is samengesteld uit leden van de Binnenlandse Strijdkrachten uit heel Nederland en wordt – omdat het in opbouw zijnde Nederlandse leger nog  sterk afhankelijk is van Britse legerdump – voor uitrusting naar Aldershot in Engeland gezonden.

Twee dagen na de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 hebben Soekarno en Mohammed Hatta de onafhankelijkheid van Indonesië uitgeroepen. Als de Britten en Nederlanders vervolgens aanstalten lijken te maken om het oude, koloniale gezag in de archipel te herstellen, breekt de chaotische periode van de Bersiap (‘wees paraat’) aan, waarin met name buitenlanders en tot vijand verklaarde Europese en Indische Nederlanders slachtoffers worden van geweld en vervolging.

Petrus wordt voor de vervulling van zijn dienstverband naar Nederlands-Indië gezonden om er bij te dragen aan het herstel van de rust en het Nederlandse gezag. Op 31 december 1945 vertrekt hij met de Alcantara naar de Oost. De Britse admiraal Lord Mountbatten, opperbevelhebber van het geallieerde South East Asia Command (SEAC), heeft echter met ingang van 2 november 1945 een landingsverbod uitgevaardigd voor Nederlandse troepen op Java en Sumatra om geweldsescalatie te voorkomen. Tot grote ergernis moeten de Nederlandse militairen daarom uitwijken naar Brits-Malakka. Aansluitend worden ze vanaf januari 1946 landinwaarts gelegerd in Chaah en Sagil in de staat Johor, waar ze in afwachting van de opheffing van het verbod aanvullende training krijgen.

In maart 1946 mogen de Nederlandse troepen de archipel binnenvaren. Petrus gaat op 19 maart aan land in Menado op Celebes, van waaruit het bataljon wordt verdeeld voor bewakingstaken verspreid over de buitengewesten van de ‘Grote Oost’, een enorme regio die naast Celebes de Molukken, Nieuw-Guinea en de kleine Soenda-eilanden ten oosten van Java omvat.

Op 20 mei wordt Petrus echter overgeplaatst naar de 4e compagnie van het 1e bataljon Militaire Politie, gestationeerd in Bandoeng op Java. Niet alleen wordt hij daar voor reguliere bewaking- en politietaken ingezet, maar ook met de infanterie op patrouille gezonden.

Op 28 april 1947 komt Petrus als gevolg van een ongeval in Bandoeng om het leven. Hij is 26 jaar geworden en vindt zijn laatste rustplaats in Bandung op het Nederlands ereveld Pandu.

Meer
Meer

Steek een kaarsje op

+opsteken
Meer

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

*Deze velden zijn niet verplicht en worden ook niet zichtbaar op deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw e-mailadres en telefoonnummer.