M. Boeren (bron: Oorlogsgravenstichting)

Ties Boeren

1918 - 1944

Ties wordt geboren op 9 mei 1918 in Sint-Oedenrode en gaat na zijn schooltijd werken in de klompenmaker van zijn vader op Boskant. Zijn vader is het beroep echter niet meer machtig nadat Ties de bedrijfsvoering laat mechaniseren, zodat hij kostwinner voor het gezin is. Samen met plaatsgenoot veldwachter Gerard Bouwman is hij onder de schuilnaam ‘Jaap van Loenen’ actief in het verzet als hulpverlener voor onderduikers zoals joden, neergeschoten geallieerde piloten, jongeren die zich aan de Arbeitseinsatz onttrekken. Ook zou hij hebben deelgenomen aan overvallen op een gemeentehuis en distributiebureau in de omgeving.

Ties en Gerard worden eind augustus 1944 verraden door een Bosschenaar die zich als verzetsman had voorgedaan en vastgezet in het Huis van Bewaring in ’s-Hertogenbosch. In de avond van 16 september 1944 worden ze naar het inmiddels ontruimde kamp Vught overgebracht en daar samen met twee andere verzetsstrijders – Marinus de Jong en Gerard du Bois – in het licht van de autokoplampen gefusilleerd. Ties is 26 jaar geworden. Voor hem is de bevrijding een dag te laat gekomen: op 17 september wordt Sint-Oedenrode in het kader van operatie Market Garden door de geallieerden bevrijd.

Het graf van de vier verzetsstrijders wordt begin maart 1946 in Vught gevonden op aanwijzingen van een ondergedoken Nederlandse SS’er die de fusillade heimelijk heeft zien gebeuren. Ties wordt thuis in Sint-Oedenrode herbegraven.

Meer
Meer

Steek een kaarsje op

+opsteken
Meer

Reacties

Willie Damen v… zei op 7 januari 2018

BHIC Toegang 7635 inventaris 888 Martinus Boeren
Verzoek tot vergoeding Oorlogsschade 17 oktober 1945 en over zoon Martinus gefusilleerd te Vught
Henricus Boeren klompenmaker geboren 22 maart 1883 wonende Bosckant C 152 Liempdseweg 10
Echtgenoot van Wilhelmina van der Velden geboren 27 januari 1883 Liempde.
Uit de bijlage: aanvrager H. Boeren heeft momenteel nog een dochter thuis. Een dochter van hem is gehuwd. Het gezin bestaat echter uit drie kinderen n.l. ook nog een zoon genaamd Martinus, geboren op 9 mei 1918.
Laatstgenoemde werd op 23 augustus 1944 door de SD gevangen genomen wegens illegale werkzaamheden, hetgeen U moge blijken uit bijgaande politionele verklaring, Sindsdien is niets meer van hem vernomen. Een mijner ambtenaren heeft het gezin bezocht en naar aanleiding hiervan kan ik U het volgende mededelen.
De betrokken zoon was klompenmaker van beroep. Hij beoefende dit vak zelfstandig ten huize van zijn ouders en ten bate van zijn ouders. Zijn vader reeds 61 jaar oud, was hem hierbij nog behulpzaam, doch praktisch verrichtte de zoon het werk. De hieruit ontstane inkomsten werden voor de belasting aangegeven als inkomsten van den vader, die dan ook werd aangeslagen in de inkomstenbelasting ( zie onder 16 op formulier B2). Dat de aanslag 1944 zo laag is houdt verband met het feit, dat sedert 23 augustus 1944 de klompenmakerij volkomen stil ligt. Vanaf dien tijd heeft het gezin generlei inkomsten meer genoten, uitgezonderd zo nu en dan een paar centen melkgeld. De vader heeft namelijk één koe, één varken en twee kippen. In april 1945 hebben zij echter met terugwerkende kracht vanaf 23 augustus 1944 een wekelijkse uitkering met terugwerkende kracht vanaf 23 augustus 1944, een wekelijkse uitkering genoten van Landelijk Herstel ad fl. 20, - per week. Sedert 1 augustus 1945 werd echter niets meer ontvangen, hoewel toegezegd is dat de doorbetaling zal plaats vinden.
Ook al zou doorbetaling plaats vinden, dan is de uitkering absoluut onvoldoende. Ik moge U dan ook in overweging geven om de beslissing op bijgaande aanvraag met spoed te behandelen en een uitkering vast te stellen, die de betrokken ouders en hun dochter in staat stellen om onbezorgd verder te leven, nu hun zoon naar alle waarschijnlijkheid zijn leven reeds heeft gegeven voor het vaderland.
Ik kan U verder mededelen, dat over 1944 een aanslag in de ondernemingsbelasting is ontvangen naar een vastgesteld bedrijfsopbrengst van fl. 2200, - .
Gaarne zal ik een spoedige beslissing van U tegemoet zien.
De Burgemeester van Sint-Oedenrode Jonheer H. L. J. M. Rijckevorsel van Kessel

Rapport 31 augustus 1946: O.a. Martinus Boeren geboren 9 mei 1918 te Sint-Oedenrode, overleden te Vught 17 september 1944, wonende Boschkant C 152 Sint-Oedenrode, beroep klompenmaker, Nationaliteit Nederlander, Godsdienst Rooms Katholiek.
Martinus was illegaal werkzaam, speciaal het verzorgen van onderduikers, het leveren van wapens en munitie, overvallen op districtsbureaus etc. Hij werkte samen met Bouwman- van Schijndel en van de Welle eveneens te Sint-Oedenrode. Ook stond hij veel in contact met Harry van Gestel uit Geldrop. L. O. – L. K. P.
23 augustus 1944 werd hij door verraad van een zekere Dekkers uit 's-Hertogenbosch gearresteerd en in de nacht van 16 september 1944 gefusilleerd.
Martinus die klompenmaker was van beroep, dreef de zaak van zijn vader, die zelf het klompenmakersvak niet verstaat, en slechts in het bedrijf meewerkte als krullenjongen. De zoon moet hier dus gezien worden als de kostwinner. De boerderij is door een V 1 ernstig beschadigt.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

*Deze velden zijn niet verplicht en worden ook niet zichtbaar op deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw e-mailadres en telefoonnummer.