Cor Franken

1920 - 1944

Cor wordt geboren op 8 juli 1920 in Bergen op Zoom. Van beroep is hij visser. Tijdens de Duitse bezetting is hij actief in het verzet als lid van de Ordedienst (OD) op Tholen.

Op 2 november 1944 om half een in de middag, terwijl hij de posities van Duitse para’s aanwijst aan een Nederlandssprekende Canadese officier, wordt hij dodelijk in zijn buik getroffen door een Duitse kogel. Een uur later bezwijkt Cor aan zijn verwonding. Hij is 24 jaar geworden.

Meer
Meer

Steek een kaarsje op

+opsteken
Meer

Reacties

Richard Binkhuysen zei op 30 april 2018

Geachte Lezer, Cor is niet gefusllieerd,maar sneuverld rond 13.30u als O.D.er(in de groep waartoe mijn opa ook behoorde) in Oud-Vossemeer op 2 november 1944. Hij krijgt om 12:30u een buik schot,terwijl hij de posities van Duitse para's v/e nog onbekende Kompanie (III./FJR.6 von der Heydte - Kampfgruppe Chill) aanwijst voor een Nederlands sprekende Canadese officier . Op 27 oktober kreeg M.Krijger (O.D.Tholen) de opdracht contact te maken met de Canadezen die nog a/d Zoom te Bergen op Zoom vochten.Dat lukte hem pas vroeg in de ochtend van 30 Oktober.Krijger lukte het om een scoutgroep veilig naar Tholen te loodsen.Deze bleven zo'n kwartier op Tholen een keerden terug naar de eigen linies.De District Kommandant an plaatvervanger gingen met hun mee.Op het Canadese Hoofdkwartier in 'De Draak' te Bergen op Zoom kregen ze bevel Oud-Vossemeer te beveiligen.Slecht bewapend en zonder support,communicatiemiddelen,training of enigerlei fatsoenlijk ervaring gingen v/a Tholen 6 man op pad.Ter plaatse voegden zich nog 2 locale O.D-ers zich bij hun.Tijdens het eerste gevecht namen zij Obgf.Heinz.Kaufmann en para Ralf Winfried I./FJR.2 'Finzel' gevangen.De laatste raakte zwaar gewond.Hij was eerder op 16 oktober te Woensdrecht al gewond geraakt.Kort daarna namen ze hun commandant Leutnant Harald Müller(vet.Dieppe,Afrika en Oostfront) in een kort gevecht gevangen.Hierbij raakte Cor van Gerven in long en arm gewond.Op 31 oktober kwamen daar nog 5 Armeniers van Bau Pi.Btl 812 bij.Er was kort een nederlands sprekende Canadese officier op het OD hoofdkwartier te Tholen en allen op Winfried Ralf na werden a/d Canadezen in overgedragen.Op dat moment werden er 2 posten bemand.Oud-Vossemeer en Stavenisse.In Oud-Vossemeer werd in ploegen dienst gedaan.Tegen de avond verscheen er zo 'n 25 para's bij Nieuw-Vossemeer die rustig en niets vermoedend een rubberboot(vermoedelijk een Slauchboot v +/- 13 man) voorbereidden om over te steken. Vlak bij de kant namen de OD-ers hun onder vuur.V/a de boot en Nieuw-Vossemeer werd er gericht op hun +/- 25m wijde positie gegeven,terwijl de men probeerde met de boot aan wal te komen.Voor 4 man (onervaren en ongetrained)werd het hevige vuur uiteindelijk te veel en vluchtte naar Tholen.De andere 4 zagen uiteindelijk nog hoe een paar man uit de zinkende boot kropen a/d kant van Nieuw-Vossemeer.Onbekend hoeveel slachtoffers.In een tweede nachtelijke poging gebruiken de Duitsers burgermannen uit Nieuw-Vossemeer als schild en dreigen hun vrouwen en kinderen neer te schieten als ze vuren.De 4 man trekken zich tijdelijk met woede terug.Na kort inspektie verdwijnen ze weer gehaast naar eigen kant.1 ponton vernielen ze ,maar in hun haast terug naar eigen linies te keren mislukt dat met de 2e.Volgens Dhr van Geel aanwezig als knecht op het Duitse HK(v. waarschijnlijk Lt.Col.Dreyer) te Nieuw-Vossemeer lijden ze aanzienlijke verliezen en vechten ze liever tegen de Canadezen.Vanaf nu ligt de OD onder constant sluipschutter,MG en mortier vuur tot en met november 4. I/d nacht v 3 op 4 november toen de bezetting uiteindelijk vanwege oververmoeidheid nog maar 3 man was zelfs 14x. Op 1 nov.kwam eindelijk een aflossing van OD groep Heijen(20man) uit BoZ aan.Om 16.00u rapporteerde deze dat de Duitsers zich ingroeven en daarop werd 6 man assistentie gestuurd.De nacht verloopt rustig en deze groep word om 11.00u (2 nov)door een andere groep uit Tholen afgelost. Kort daarna word er een Canadese scoutcar overgezet die een korte RECCE maakte naar de post in Oud-Vossemeer en Stavenisse,Toen is Cor Franken gesneuveld. Later Bou Kooyman.Er word versterking v/u Tholen gestuurd.Er sneuvelt ook 1 para en 1 raakt gewond. 19:00u komt O.D.groep de Koning(BoZ) als aflossing de groep Heijen en Tholen aflossen.De Koning licht ook onder continu vuur een meld dat onder deze omstandigheden de positie Oud-Vossemeer bij een Duitse aanval niet te houden is.HK Tholen stuurt 12 man naar "De Laatste Stuiver" en Oud Vossemeersedijk6 en Bergse groep'van Hees'(Heijen?) naar de Schenkeldijk als support.Om 04.00u als de dreiging minder word,worden deze weer ingetrokken.08.00u komt de aflossing uit Tholen aan.Groep de Koning heeft echter zijn posities vroeg i/d ochtend reeds verlaten en weigert terug te keren. 4 man v/d aflossing nemen hun positie onder MG vuur i/d OP over.Er volgt een golf van mortiervuur richting de OP.Rond 14:00u slaan er ineens Canadese granaten op 50mtr afstand in.De barrage zwenkt echter af richting Nieuw-Vossemeer en houd 14 min aan.Na lang oponthoud verschijnen eindelijk Canadese gevechtswagen die op het kruispunt Veerweg parkeren en op Nieuw-Vossemeer willen gaan schieten.Ze krijgen bevel hun postitie te verlaten.Er gebeurt echter niets en de voertuigen verdwijnen weer.De OD mannen nemen hun postities weer in. 3 Nov. De gehele OD Tholen is compleet uitgeput. Groep de Koning weigert opnieuw om terug te keren naar Oud-Vossemeer.De D.C.Tholen besluit na onderlinge discussie ,de Post Oud-Vossemeer op te heffen.Iedereen is te oververmoeid en bijna constant in actie geweest.De Canadese pilletjes werken amper meer.Hij schrijft een geheim bevel dat iedereen moet tekenen.De groepsleider keert met de ordonnance terug op Oud-Vossemeer en iedereen tekent.Daarna gaan 2 man met de ordonance terug naar Tholen.De andere 3 blijven tegen de orders in tot en met 4 november de OP bemannen.Zoals eerder vermeld krijgen 's nachts 14x een mortier barrage. I/d ochtend word er v/u Nieuw-Vossemeer telefonisch bericht gegeven dat de Duitsers Nieuw-Vossemeer hebben verlaten. Kort daarna bevrijden de Canadezen Nieuw-Vossemeer.
Om een vergelijking te geven.Op 16 oktober deed 16./FJR.6 met 50 man met 3 StuGs van StuG Brigade 255 een aanval op Nederheide.A en C Coy's v/d Royal Hamilton Light Infantry Rgt werden daarbij compleet inder de voet gelopen en de commandant van C Coy moest een zeldzaam 'Victor Mike scale 10' op eigen positie aanvragen.312 Stuks artillerie,zware mortieren en tanks moesten een 15 min. durende barrage op een stuk v 400 by 400mtr geven,gevolgd door 46x 500 ponders door 132F.W. v/d RAF om deze aanval af te slaan.
In 1995 opende mijn Opa kort tijdens de 60 jarige bevrijdingsherdenking van B.op Zoom op TV anders hadden we er nu nog steeds geen weet van gehad.Toen ik hem vroeg of hij een medaille heeft gehad antwoordde hij:"Daar deden we het niet voor!"Hij wist ook niet wie die Duitsers waren en als ik meer er over wilde weten moest ik zelf maar op onderzoek gaan.Hij wilde er absoluut niet meer over praten.
We wisten wel dat hij dwangarbeider in Keulen was geweest.Ontsnapt en onderduker was geweest.
Wat we ook niet wisten is dat hij na de bevrijder als Stoottroeper heeft gediend.Oa i/d winter '44/'45 in Stavenisse.
Blijkt een sectie van 9e Kompanie III./Btl Commando Brabant te zijn.
Onder bevel van 247 Battery (62 Anti-Tank Rgt Royal British Artillerie.
Deze stonden weer onder bevel van de 22 Canadian Armoured Rgt,(Can.Grenadier Guards),
4 Can.Armoured Brigade, 4 Can.Armoured Division
Bij de bunker naast hun heeft nog een Himmelsfahrt kommando van Fs.E.u.A.Rgt. Hermann Göring een raid op 17 jan.1945 gedaan.
Daarbij zijn er 2 gevangen genomen.Kees van der Werff zal waarschijnlijk gemarteld zijn en later geexicuteerd
Hij is pas later gevonden en in augustus in Scherpenisse herbegraven.De ander kon de Duitsers wijs maken dat hij gedwongen was bij de bunker te helpen omdat hij burger kleren droeg.Dat deden de Duitsers zelf nml ook altijd.
Na Dolle Dinsdag heeft het verzet i/d regio diverse krijgsgevangenen gemaakt.Die zijn diverse keren verplaatst om ontdekking te voorkomen.Toen het front naderde werden ze verplaatst naar St.Philipsland.Maar ook daar werd het onveilig.Tijdens de gevechten zijn ze uiteindelijk naar 'Bevrijd Tholen' gedirigeerd iom en met medewerking v/e Canadezen.
De Duitse verliezen aan doden, gewonden of krijgsgevangen opgeteld gaat het tussen de 70 en 90,waarbij het verzet betrokken is geweest.
De volgende filmbeelden zijn niet synchroom maar staven wel mijn verslag.
https://youtu.be/IXSvl_HbhDY
https://youtu.be/xoiDgZF5bbk
Volgende fragmenten laten duidelijk Duitsers zien.
Een daarvan draagt nog een zgn para smock.
De SS-er in het stippelpak is mogelijk een para van Fs.Au.E.Rgt. Hermann Göring of mischien van 17./ of 18.SS.Art.Ausb.Rgt (Dit was tweede artillerie batterij bij K.G.Chill )
Mijn Opa is linksonder op 0:35 te zien bij het drietal mannen met greatcoats aan.
Hij staat recht en kijkt hun aan en kunt goed zijn gezicht zien.
Beelden zijn van na 4 november 1944
https://youtu.be/OqsfvW_12Vc

Dhr.Piet Allewijn was broer van de O.D.Kommandant St.Philipsland.
https://youtu.be/qGU4FmoHCog

Vriendelijke groet R.Binkhuysen

Richard Binkhuysen zei op 15 maart 2019

Aanvulling:
D.C. (District Commandant) Orde Dienst Tholen Eiland was H.H.Schuller
Pl.Cmdt (Plaatselijke Commandant) Orde Dienst Tholen was J.C.M.Elenbaas (Bronzen Kruis)

Aanval op Nederheide (gemeente Woensdrecht) op 16 Oktober:
Gelijktijdig met de aanval v/u het noorden (Steenstraat,Bossestraat & Rijzendeweg) door Lt.Charly Wiegand met 16./Fallschirm Jäger Regiment 6 (50 para's) en 3 StuG's , deed Lt.Harald Müller met 3./Fallschirm Jäger Regiment 6 (30 para's) en 1 StuG (maar hoogstwaarschijnlijk een StuH42) een aanval v/u het oosten (Doolstraat,Antwerpsestraatweg).
De StuH42 liep op een eigen mijn en zo'n 20 begeleidende para's die erop zaten of kort bij liepen werden waarschijnlijk grotendeels gedood.
Waarschijnlijk is Lt.Müller hierbij ook gewond geraakt en daarom bij het Sprengkommando als Kommandant om aangesteld om bij te komen van zijn verwondingen.

Het hele gebeuren bij Oud- en Nieuw-Vossemeer moet een enorme impact op de Duitsers hebben gehad.
Niet alleen kwam nu een belangrijke aan en afvoer, en e.v. vlucht route in gevaar, maar om FJR.6 in zijn geheel of gedeeltelijk ongezien om heel het eiland Tholen heen vanuit Zijpe naar Noord-Beveland over te zetten zou een heel moeilijke zaak worden.
FJR.6 werd waarschijnlijk daarom niet naar de vitale Sloedam gestuurd.

Vriendelijke groet Richard Binkhuysen

Profile picture for user Frank van Doorn
BHIC Frank van Doorn zei op 15 maart 2019

Bedankt voor de uitgebreide informatie, Richard. Alles bij elkaar is dit een heel indrukwekkend verhaal geworden.

Richard Binkhuysen zei op 3 november 2019

Een paar dagen geleden is duidelijk geworden dat op 31 oktober 1944 1.Lt.Simon.E.Dike zich op het Hoofdkwartier v/d OD-Tholen a/d Stoofstraat meldt.Aan hem worden de eerste krijgsgevangene Duitse para's en Armeniers van Genie en Constructie Eenheid 812 overgedragen.

Profile picture for user Mariët Bruggeman
BHIC Mariët Bruggeman zei op 5 november 2019

Bedankt Richard, voor je aanvulling bij jouw verhaal. Ben je nog steeds bezig met dit onderzoek?

Richard Binkhuysen zei op 2 november 2020

Geachte Mvr.Bruggeman, mijn excuses dat ik uw vraag niet beantwoorde. Het bericht hiervoor werd automatisch in mijn spam gezet. Inmiddels is dit euvel verholpen.
Ja, als het mogelijk is ben ik hier dagelijks mee bezig.
Al mijn bevindingen zijn snippertjes informatie die sinds 1994 verzameld zijn. Via Marco Hogenkamp kwam ik achter de naam v/d Nederlandse Liasion Officier voor XII.Manitoba Dragoons. Hij is hoogstwaarschijnlijk de Officier aan wie Cor de Duitse posities op Nieuw-Vossemeer aanwijst en dus aanwezig is als deze getroffen word op 2 november 1944.

Profile picture for user Mariët Bruggeman
BHIC Mariët Bruggeman zei op 3 november 2020

Bedankt voor je reactie Richard, en goed om te horen dat je onderzoek nog steeds voortgaat en dat je nog steeds meer informatie kunt vinden. Succes.

Richard Binkhuysen zei op 3 november 2020

Dank u wel voor uw antwoord.
De gevechten bij Oud-Vossemeer en Nieuw Vossemeer worden door menigeen afgedaan als een schermutseling. Door anderen word weer aangehaald dat een aantal op de loop gingen. Dit komt dan weer omdat weinigen de feiten kennen, wat aan een kant dus heel betreurenswaardig is. Het gevecht is op zich heel bepalend geweest voor de Sloedam mbt de haven van Antwerpen en het Ardennen Offensief. Maar gezien de matige kennis omtrent de omvangrijke en meer dan 3 weken durende Slag van Woensdrecht is dit dus niet verwonderlijk. Dan valt een 5 daags onbekend gevecht bij een veer dat meer dan 7km achter vijandelijke linies ligt helemaal in het niet. Of het nu belangrijk was of niet.

Profile picture for user Lisette Kuijper
BHIC Lisette Kuijper zei op 4 november 2020

Wat jammer dat deze gevechten niet algemeen bekend zijn en dat er zelfs misverstanden over bestaan. Des te belangrijker dat jij de feiten wél kent en ze met ons wilt delen. Hartelijk dank voor de aanvullende informatie, Richard!

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

*Deze velden zijn niet verplicht en worden ook niet zichtbaar op deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw e-mailadres en telefoonnummer.