P.A.M. Avontuur (bron: Oorlogsgravenstichting)

Piet Avontuur

1920 - 1945

Piet Avontuur wordt op 30 januari 1920 geboren in Princenhage. Met het optrekken van de geallieerden door West-Europa, meldt hij zich bij de Binnenlandse Strijdkrachten, waar hij als lid van het gewapende verzet bij wordt ingelijfd. Als lid van de stoottroepen helpt hij in het nog bezette Nederland mee in de voorbereiding van de Nederlandse bevrijding.

Hij komt om het leven op 23 januari 1945 tijdens de gevechten in en rond het Zeeuwse Sint-Philipsland. De exacte oorzaak van zijn dood is niet bekend; mogelijk is hij dodelijk getroffen toen hij het hoofdkwartier probeerde te bereiken, of is hij gefusilleerd na te zijn gevangengenomen door de Duitsers en achtergelaten. Ook is er een vermoeden dat hij mogelijk is doodgeschoten terwijl hij op de uitkijk stond.

Piet overlijdt enkele dagen voor zijn 25e verjaardag. Hij wordt door door een groep stoottroepers onder leiding van een Britse sergeant-majoor in een sloot onder de sneeuw teruggevonden.

Piet vindt zijn laatste rustplaats op Nationaal Ereveld in Loenen. In 2008 is in Anna Jacobapolder, dichtbij de plaats van sneuvelen, een monument onthuld voor Piet en zijn strijdkameraden.

Meer
Meer

Steek een kaarsje op

+opsteken
Meer

Reacties

Richard Binkhuysen zei op 8 mei 2019

Piet Avontuur was Stoottroeper en behoorde tot de 10e Kompagnie Commando Brabant.
Het 9e (waar mijn opa toebehoorde) en het 10e werden in Breda gevormd.
Het 11e, 12e en 13e werden in Bergen op Zoom gevormd.
Het 14e werd in Tilburg gevormd.
Allen behoorde tot het 3e Battalion Commando Brabant dat uiteindelijk in het westen van Noord-Brabant , Tholen eiland en St.Philipsland dienst doet.
De meesten bezetten het dit front in burger en worden tussendoor wat opgeleid.
Tussen de posten in zit er af en toe een Britse post v/h 62 Anti-Tank Regiment

Profile picture for user Frank van Doorn
BHIC Frank van Doorn zei op 20 mei 2019

Bedankt, Richard. Dit geeft een helder beeld van de opbouw en inzet van Commando Brabant.

John zei op 8 november 2019

Mijn oudoom zat in de 10e, 3e sectie. Piet zat in de 2e sectie. De dagrapporten zijn bewaard in Nationaal Archief, Den Haag, Collectie van het Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel (BRIOP), gevormd uit archieven van de Ordedienst, de Binnenlandse Strijdkrachten, het Militair Gezag en van andere organisaties, nummer toegang 2.13.208, inventarisnummer 6453 .

Profile picture for user Mariët Bruggeman
BHIC Mariët Bruggeman zei op 12 november 2019

Beste John, bedankt voor je aanvulling bij dit verhaal en zeker voor de tip. Mijn collega Frank van Doorn neemt via de mail contact met je op hierover.

Richard Binkhuysen zei op 19 november 2019

Om nogmaals een duidelijk beeld te geven.
De uiterste TIP v/h Westerse Front (sector Tholen-Eiland tot Moerdijk) werd in eerste instantie dus eerst grotendeels door locale Verzets Groepen in burger bezet.
Alleen op vitale plaatsen bevonden zich eenheden v/h het 62.Anti Tank Rgt en XII.Manitoba Dragoons,die het bevel voerden.
Pas na het Ardennen Offensief werd alles wat beter verdeeld en gestructureerder.
De diverse Verzetsgroepen gingen over in III.Btl.Commando Brabant Binnenlandse Strijdkrachten.
De 10e Compagnie was wel geheel militair gekleed.
De 9e Compagnie was grotendeels in burger kleding,slecht bewapend en kreeg alleen tijdens het Ardennen Offensief rantsoenen verstrekt.
Zij moesten zelf tijdens deze schaarste voor beschermende kleding zorgen en fatsoenlijk schoeisel tijdens deze zware winter was een enorm probleem.
Het Archief van Tholen beschikt over uitermate goede foto's v/h A,B en C Peletons en de Gehele 10e Compagnie Netherlands Interior Forces (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) die genomen zijn in het Markiezenhof te Bergen op Zoom.

Profile picture for user Lisette Kuijper
BHIC Lisette Kuijper zei op 20 november 2019

Bedankt voor je uitgebreide reactie, Richard! We krijgen zo een steeds completer beeld van deze compagnieën en de bronnen waarin we informatie en foto's kunnen vinden. Ik zal mijn collega Frank van Doorn zeker even op de hoogte stellen van jouw bijdrage. Nogmaals onze hartelijke dank!

John zei op 29 december 2019

Hoi Richard, Ik heb de foto's inmiddels gezien, maar mijn oudoom staat er niet op. Ook heb ik de dagrapporten doorgenomen. In januari werd de compagnie ingezet aan de zuidoever van het Volkerak, van monding van de Zijpe in het westen, tot aan de Dintel in het oosten, over een afstand van ca. 20 km. Een week na de gevechten waarbij Piet Avontuur sneuvelde en M.W. Hildernisse krijgsgevangen werd gemaakt, bleven ze op halve sterkte, terwijl de andere helft in rust ging. Van 13 tot 17 februari waren de rollen omgedraaid. Op 17 februari werd de hele 10e afgewisseld door de 11e en 12e en ging de compagnie in training in het Markiezenhof in Bergen op Zoom. Op 17 maart keerden ze terug naar het front op Sint Philipsland. De foto's lijken dus sowieso te zijn gemaakt tussen 17 februari en 17 maart. Maar de afwezigheid van mijn oudoom geeft mogelijk nog meer aanwijzingen: hij was van 14 maart tot 22 maart in het hospitaal in Oisterwijk. De foto's zouden dus gemaakt kunnen zijn tussen 14 en 17 maart. Wat in die dagen opvalt is dat op 15 maart een bezoek van HM de koningin was aangekondigd, maar dat ze niet kwam. Zo'n aankondiging lijkt een goed moment om foto's te maken.

Richard Binkhuysen zei op 30 december 2019

Hallo John,
Dat verklaart waarschijnlijk waarom ze in battle-dress op de foto's staan.
Het geplande bezoek zal waarschijnlijk ivm met de Duitse raid op de Post SIMON 1 bij Stavenisse van 5 maart 1945 opgeschort zijn.
Eind maart werd in feite een groot deel gedemobiliseerd en daarom zal het bezoek uiteindelijk helemaal niet door gaan.
Inmiddels maakten de Geallieerden zich op voor een zomer offensief en het front had zich inmiddels meer naar het noorden opgeschoven.
De 1e Poolse Pantser Divisie, net zoals veel andere eenheden, werden daar naartoe verplaatst

De 9e Kompagnie (1e Peleton met 3 secties en 2e Peleton met 2 secties) werden op 28 tot 31 januari 1945 ingezet v/a Karelspolder of Beukelenberg (bij de Heen) tot aan Dintelsas (bij DInteloord).
Mijn Opa behoorde tot het 2e Peleton.
Hij behoorde ook tot de groep die gedemobiliseerd werden.
Na een korte parade in Tholen stad werden ze naar huis gestuurd om er eigenlijk nooit meer wat van te horen.
Voor zover ik weet heeft alleen 1 v/d 8 gewonden v/d raid op SIMON 1 het verzetskruis gekregen.
Dat werd in 1991 per post thuis bezorgd.
De rest waarschijnlijk zelfs dat niet.

Mijn Opa behoorde daarvoor tot de kleine verzetsgroep Orde Dienst-Tholen die op 30 oktober 1944 op Canadees bevel, 5 dagen lang op 7,2 Km achter vijandelijke linies bij Oud-Vossemeer tegen een Kompanie v/h befaamde Duitse Parachute Regiment 6 hebben gevochten.
Daarbij zijn er 2 van hun gesneuveld en 1 zwaar gewond geraakt.
Ze hebben zelf eigenlijk nooit geweten dat het FJR.6 was.
(lt.Col.von der Heydte was zelfs zo beroemd dat de Amerikanen hem speciaal filmden na zijn gevangenname. Zijn Regiment was er nml in feite verantwoordelijk dat de stranden Utha en Omaha Beach in Normandie zo lang van elkaar gescheiden waren. En Kampfgruppe Chill,waartoe zijn Regiment later behoorde was verantwoordelijk voor meer dan 1/3 van ALLE Geallieerde verliezen ten westen van 'Hell's Highway' tot aan Beeringen (BE), Albert Kanaal,Massenhoven(Antwerpen,BE), gem.Woensdrecht tot aan Willemstad).
De OD-Tholen wist op dat moment echter niet beter dan dat het gewone Duitse soldaten waren.
En zoals ik eerder vermelde hebben ze nooit geweten dat het DE DUITSE ELITE EENHEID VAN HET WESTFRONT was.
En niemand hechtte er veel waarde aan het gevecht of geloofde zelfs dat het gebeurd was.
Historici spraken zelfs alleen maar van een schermutseling.
Terwijl er toch ongeveer net zo veel Duitse para's van dat zelfde FJR.6 betrokken waren als bij het gevecht van de Canadese Black Watch op 13 Oktober bij de spoordam van Woensdrecht.
Wat beter bekend staat als 'Black Friday'.
Voor zover ik weet heeft hiervoor alleen de Commandant v/d OD-Tholen in 1951 het Bronzen Kruis gekregen.
De rest heeft dus waarschijnlijk nooit een onderscheiding of zelfs een verzetskruis gekregen.
En ook geen erkenning voor zo'n 150 tot 183 dagen frontdienst als je de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten mee rekent.

Richard Binkhuysen zei op 30 december 2019

Hallo Lisette, John,

Als jullie een overzichtkaart vwb de 9.Komp. Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten voor de sector Steenbergen van januari 28-31 1945 willen hebben, moet je maar ever contact opnemen.

Vriendelijke groet Richard

Richard Binkhuysen zei op 30 december 2019

Sorry even afgeleid.
Frank ook natuurlijk.
Het is echter de normale standaard globale kaart en niet zo gedetailleerd als de anderen die ik van Woensdrecht of Bergen op Zoom heb gemaakt.
Daarop staan echt miniatuur details.

Profile picture for user Mariët Bruggeman
BHIC Mariët Bruggeman zei op 30 december 2019

Bedankt Richard, voor je vriendelijke aanbod. Ik ga het meteen even doorsturen naar Frank. We komen er zo gauw mogelijk bij je op terug.

Nogmaals dank!

Richard Binkhuysen zei op 30 december 2019

Hallo Mariët,

Bedankt voor je antwoord.
Momenteel ben ik nog bezig het hele verdediging systeem van SIMON II met de bunkercomplexen,loopgraven,etc bij Stavenisse a/d hand van 2 foto's ten tijde van de watersnoodramp in 1953 te reconstrueren.
Bijna alles is namelijk daarna afgebroken omdat de dijken hierdoor zo ondermijnd waren,dat ze doorbraken.
Ik moet dus a/d hand van 1 luchtfoto met brokstukken en delen die nog intact waren tijdens de overstroming, en 1 foto op de grond bij SIMON II (waar mijn Opa dus was gelegerd) richting SIMON III na de ramp alles proberen te reconstrueren.
De overzichtkaart is eigenlijk een zelfgemaakte kleuren kopie v/d luchtfoto,maar dan met intacte systemen.
Ik heb hiervoor letterlijk de dijken opnieuw met tekeningen en verhoudingen opnieuw moeten opbouwen en daarna alles daar weer in moeten passen.
Bijzonder moeilijk was om alles te indentificeren vanwege de weerspiegeling in het water en de witte reflectie v/d diverse stromingsbrekers op de brokstokken die boven het water uitstaken terwijl het water door de dijken heen stroomt.
Sommige van die loopgraaf brokstukken waren met het instorten een heel eind verschoven.
Helaas heb ik voor SIMON 1 nog niet het exacte loopgraaf systeem met de schuttersputten boven de leefbunker kunnen reconstrueren.
Maar ik heb wel een kaart ( met daarin dus mijn analyse) kunnen maken van hoe de raid van 5 Maart 1945 op SIMON 1 met grote mate van nauwkeurigheid er uit zag.

Al deze gedetailleerde kaarten maken (dus van Brasschaat/Putte tot aan Tholen en dus ook de sector Steenbergen) heeft enorm veel tijd gekost.
Maar ik heb dit speciaal gedaan omdat sindsdien zoveel verandert is, dat de meesten van mijn familie zich er absoluut geen idee konden vormen hoe het er toen allemaal uit heeft gezien.
Vandaar.

Vriendelijke groet Richard

Vriendelijke groet Richard

Profile picture for user Mariët Bruggeman
BHIC Mariët Bruggeman zei op 2 januari 2020

Dat kan ik me heel goed voorstellen, dat het zo gedetailleerd maken van deze kaarten je heel veel tijd kost. Maar wat goed dat je dit doet om al het verlorene toch weer zichtbaar te maken.

M Kroon zei op 8 januari 2020

Mijn moeder (92) is een nicht van Piet Avontuur. Ze had net een foto van hem opgediept en zei dat hij gesneuveld was. Met google deze site gevonden. Ze herkent dat hij in St Philipsland zat en volgens haar is hij gesneuveld toen hij 'op de uitkijk stond'. In ieder geval ontkende ze heel stellig dat hij gefusilleerd zou zijn .

Profile picture for user Mariët Bruggeman
BHIC Mariët Bruggeman zei op 8 januari 2020

Bedankt M. Kroon, voor deze waardevolle informatie. We gaan ons verhaal er zeker op aanpassen. We zouden het erg op prijs stellen mocht je moeder nog meer informatie kunnen geven.

R. Groenewegen zei op 11 januari 2020

Mijn schoonvader was soldaat M.W. Hildernisse en is krijgsgevangen gemaakt in de nacht van 22 op 23 januari 1944 tijdens de Duitse raid
Ik heb wat foto’s en documenten hier over
Ook heb ik een foto van zijn dienstmaat Piet Avontuur die hij van hem heeft gemaakt in uniform
Misschien bent u geïnteresseerd

Richard Binkhuyen zei op 13 januari 2020

Mr.Groenewegen,Ik zou u zeer erkentelijk zijn als u informatie wilt delen.
Vriendelijke groet Richard
richard.binkhuysen@gmail.com

Richard Binkhuyen zei op 3 februari 2020

Vanmorgen van youtube:
https://youtu.be/KEfCs50sVqU
Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten.
Oefening en inzet tussen Leeuwen en Wamel.
Begrafenis a/h einde v/d film zou die van Piet Avontuur kunnen zijn.

Profile picture for user Lisette Kuijper
BHIC Lisette Kuijper zei op 5 februari 2020

Wat mooi dat je dit filmpje hebt gevonden, Richard! We horen het natuurlijk graag als iemand kan bevestigen of het hier inderdaad om de begrafenis van Piet Avontuur zou gaan. Bedankt voor je bijdrage, Richard!

Richard Binkhuyen zei op 6 februari 2020

Dank je wel voor het compliment.
En ja,ik zou bijzonder mooi zijn als het inderdaad klopt.

Richard Binkhuyen zei op 10 februari 2020

Ik heb alles nog een keer doorgenomen en heb mischien een oplossing om na te gaan of het filmfragment daadwerkelijk de ter aarde bestelling is van Piet Avontuur.
V/d site : https://www.sint-philipsland.nl/slachtoffersWOII.php
"Hij werd door zijn dienstmakkers tijdelijk begraven op het R.K. Kerkhof van Kruisland.
Op 31 oktober 1945 werd zijn graf overgebracht naar de R.K. Begraafplaats Zuylen te Breda Vak: 25K, Rij 2, graf 24."

Zuylen Begraafplaats is ook waar het Pools Militair Ereveld Breda is.
Rest alleen iemand uit te zoeken waar de locatie van Vak 25K, Rij 2, Graf 24 is.
Als dit op het Poolse Militair Ereveld is kan een cross-reference naar de kruizen in de beeldfragmenten gemaakt worden.
En komt met redelijke waarschijnlijkheid vast te staan of dit de ter aarde bestelling is van dhr.P.Avontuur in Breda.

Profile picture for user Lisette Kuijper
BHIC Lisette Kuijper zei op 11 februari 2020

Hartelijk dank voor dit uitzoekwerk, Richard! Het zou inderdaad mooi zijn als iemand zou kunnen en willen nagaan wat de exacte locatie is van het graf...

Richard Binkhuyen zei op 11 februari 2020

Beste Redactie,

Hier zijn beelden v/d 1.Poolse Pantser Divisie.
De beelden van de v/d Zuylen Begraafplaats zijn hoogst waarschijnlijk van november 1944.
De beelden v/h NIMH zijn hoogstwaarschijnlijk van januari.
Wat me opviel zijn de keline geplante boomples/strijken tussen de kruizen.
Deze staan niet op de beelden v/h het Poolse Instituut en Sikorski Museum.
Mischien is na te gaan in het Archief van Breda wanneer deze geplant zijn.
Ik zou graag dit alles willen uitzoeken met een groot team, maar ik heb momenteel mijn eigen onderzoek ism met 2 anderen naar de Orde Dienst-Tholen en de 9e Kompagnie waartoe mijn Grootvader behoorde lopen.
Maar mischien dat anderen dit alvast uit willen zoeken.
https://youtu.be/ZPrlXi54aSc
Mijn bevindingen staan bij de opmerkingen eronder.

Richard Binkhuyen zei op 11 februari 2020

Beste Redactie,

Het is mogelijk dat Jan Marinus van Dijke op de filmfragmenten v/h NIMH voorkomen.
We zijn bezig dit uit te zoeken.

https://www.sint-philipsland.nl/slachtoffersWOII.php

Jan Marinus van Dijke, geboren te Anna Jacobapolder, gemeente Sint Philipsland, 1 september 1923.
Hij trad na de bevrijding van Sint Philipsland vrijwillig in dienst bij de Stoottroepen.
Hij sneuvelde te Wamel op 18 december 1944.
Zijn ouders werden kort voor nieuwjaar 1945 op de hoogte gebracht van dit gebeuren.
Jan heeft een eregraf op de begraafplaats te Anna Jacobapolder.

Profile picture for user Lisette Kuijper
BHIC Lisette Kuijper zei op 12 februari 2020

Beste Richard, we waarderen het enorm dat je zoveel uitzoekt en dat je je bevindingen ook met ons deelt. Hartelijk dank hiervoor! Je laatste bericht over Jan Marinus van Dijke hoort denk ik bij deze pagina: https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/jan-van-dijke-sint-philipsland-1923 

Nogmaals bedankt voor al je bijdragen en succes met het onderzoek!

Richard Binkhuyen zei op 13 februari 2020

Dank je Lisette,
Heb echter de 10e reeds dit onder zijn naam geplaatst.
Mischien dat er ergens iets fout gaat.

Richard Binkhuyen zei op 10 februari 2020
Geachte Redactie:
Hier zijn filmfragmenten v/d Binnenlandse Strijdkrachten tussen Leeuwen en Wamel.
Mogelijk dat Jan hierop voorkomt.
https://youtu.be/KEfCs50sVqU
Vriendelijke groet

Richard Binkhuyen zei op 13 februari 2020

Exacte locatie Wamel - Dreumel - Beneden Leeuwen
In de fragmenten komen ook Britse troepen v/e Reconnaisance Regiment voor

Profile picture for user Lisette Kuijper
BHIC Lisette Kuijper zei op 13 februari 2020

Die reactie van de 10e had ik inderdaad gezien, Richard! De reden waarom ik het hier opmerkte, was omdat deze pagina over Piet Avontuur gaat en jouw reactie over Jan Marinus van Dijke. Maar nogmaals, we zijn heel erg blij met al jouw bijdragen, dus ontzettend bedankt!

Joop Thuring zei op 1 oktober 2020

Mooie diepgaande onderzoeken en nu kan ik de achtergronden bij de Piet Avontuurstraat in Breda, gesitueerd in de buurt van de watertoren en de Duitse Panther tank, plaatsen.

Profile picture for user Mariët Bruggeman
BHIC Mariët Bruggeman zei op 2 oktober 2020

Dank voor het compliment Joop, ik ga het meteen doorgeven aan mijn collega Frank van Doorn die dit allemaal gedaan en verzorgd heeft.

Richard Binkhuysen zei op 2 oktober 2020

Ivm met een groot prive project is mijn respons verlaat.
Mijn excuses hiervoor.
Inmiddels heb ik dmv een duidelijke vast kunnen stellen dat Jan op de film staat.
Tevens had de streekkrant een oproep gedaan en heeft familie zich gemeld en heb ik die met alle bevindingen ingelicht.
Ik wil in het bijzonder het Archief van Tholen bedanken.
Omdat ik altijd met ontzettend veelal moeilijke projecten tegelijk bezig ben en het zoeken naar pecifieke data veel tijd in beslag nemen die ik eigenlijk niet heb, is goede cooperatie van derden onontbeerlijk.
Het Archief is inmiddels aan mijn werkwijze gewend en door hun anticipatie is dit resultaat tot stand gekomen.

Rest mij nog aan te geven dat van November 9 tot Januari 1944 locale Verzetsgroepen het Front van Tholen Eiland tot Moerdijk verdedigden.
Met op een paar strategische punten een batterij van 4 tanks of kannonen (of een sectie hiervan) en een aantal pantserwagens.
Dus voor de meer dan 60Km het totaal van 8 tanks en 8 kannonen(+ bemanning).
De gehele Thoolse kustlijn en de Eendracht (tegenwoordig deel v/h Rijn-Schelde kanaal) werd bv door 4 kannonen(+bemanning) en zo'n 60 Verzetsmensen uit Tholen + zo'n 30 man uit St.Philipsland verdedigt.
In ontoerijkende kleding en slecht geschoeid (na 4 jaar bezetting) en amper bewapend, moesten zij in weer en wind dag en nacht de gehele winter de loopgraven en bunkers bemannen.
Om een idee te geven; Ga zelf maar eens in de tweede hands kledingwinkel oude spullen halen en dan 2 maanden lang met deze outfit van afgetrapte spullen v/d winter dag in dag uit door de blubber stampen en ergens in een oude schuur zonder fatsoenlijke verwarming of voedsel zitten.
Tijdens het Ardennen Offensief en de ontdekking dat de Duitsers tevens via Brabant gelijktijdig een tang beweging naar Antwerpen hadden willen maken, drong bij het Geallieerd Opperbevel ook door dat dit een kwetsbare sector was.
Door de enorme verliezen in de Ardennen ontstond een groot tekort aan manschappen.
Tevens kwam men manschappen tekort voor het geplande offensief naar Duitsland.
Daarom werden er continu uiterst dringende oproepen in de Zuidelijke Dagbladen gedaan voor vrijwilligers.

Men was al in November ver achter het front begonnen om Verzetsgroepen op te leiden en om te vormen tot gedegen leger eenheden.
Vanaf 1 januari gingen de Locale Verzetsgroepen van West-Barbant en Tholen op in deze nieuwe Compagnieën
Met dus 5 Kompanieën van zo'n 150 man verbeterde de situatie enigzins, maar daar staat tegenover dat anderhalve week later v/a 10 Januari de Canadese eenheid richting Nijmegen werd gestuurd.
De 1e. Poolse Pantser Divisie kreeg de taak van de Tholen _ Moerdijk sector erbij en nam het bevel dus over.

De situatie was nu wel dat de nieuw getrainden wel in battle dress en de rest doordat ze a/h front zaten nog steeds in burger kleding gekleed gingen.

De 10e.CIE waar Piet in diende was geheel in battle-dress gekleed.

Ik heb de aanval van 22/23 Januari voor zover mogelijk in kaart gebracht a/d hand v/d gegevens die beschikbaar zijn.
Hierbij zit ook een voorlopige gedetaillerde analyse kaart v/h verloop va/d Duitse aanval.
Diegene die hier in geintresseerd zijn moeten maar met mij contact opnemen.

Profile picture for user Mariët Bruggeman
BHIC Mariët Bruggeman zei op 3 oktober 2020

Bedankt Richard, voor je uitgebreide verslag van jouw onderzoek en zeker voor je aanbod voor geïnteresseerden. Jouw beschrijving van het moeten lopen in tweedehands kleding door de blubber geeft zeker een beter beeld van die tijd en de ontberingen.

N. de Niet zei op 27 augustus 2021

Geachte redactie,
Ook ik zit in een zoektocht maar dan naar de activiteiten van mijn oom Cees de Niet. Hij heeft zich middels een crossing door de Biesbosch vanuit het verzet aangesloten bij de Stoottroepen. Hij was ingedeeld bij de 10e Compagnie, 3e Sectie, 1e groep en Piet Avontuur was een collega uit een andere Sectie. Omdat ik met name in het Stoottroepen Museum een aantal (gekopieerde) documenten heb die interessant voor andere mensen kunnen zijn, zou ik graag wat contactgegevens / emailadressen van u ontvangen van de personen die al eerder reacties hebben geschreven.
Met name Richard Binkhuysen en mijnheer R. Groenewegen. Het zou wellicht tot een goede kruisbestuiving kunnen leiden. U mag ten alle tijden mijn emailadres doorgeven aan geïnteresseerden want ook ik ben dus in het bezit van fotootjes en interessante documenten.
Met vriendelijke groet,
Nico de Niet

Profile picture for user Mariët Bruggeman
BHIC Mariët Bruggeman zei op 31 augustus 2021

Beste Nico,  hartelijk dank voor je oproep. Ik heb inmiddels jouw mailadres verstuurd aan Richard Binkhuysen en aan dhr. R. Groenewegen.

Hopelijk levert dit een mooie uitwisseling van gegevens op.

John zei op 2 september 2021

Een korte reactie op dhr. De Niet. Ik zie dat C. de Niet de plaatsvervangend groepscommandant was van de eerste groep van de 3e Sectie. Mijn oudoom, Rinus Stienen, was lid van de tweede groep, later (opgave 21 december 1944) was hij ordonans.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

*Deze velden zijn niet verplicht en worden ook niet zichtbaar op deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw e-mailadres en telefoonnummer.